Logging en rapportages webinar - 28 september 2017

In Suwinet wordt elke handeling (klik) gelogd. Vanzelfsprekend wordt over het gebruik van de verschillende diensten op Suwinet gerapporteerd aan de aangesloten partijen want zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens staat hoog in het vaandel van BKWI.

BKWI levert elke organisatie die Suwinet raadpleegt generieke en specifieke rapportages over het gebruik van Suwinet. Overheidsinstanties kunnen deze gebruiken om het te controleren op zorgvuldig en integer gebruik.

Elke organisatie heeft hierin haar eigen verantwoordelijkheid en bepaalt zelf hoe zij dit proces van controle heeft ingevuld. Aangezien interne controle de rechten van de medewerkers raakt, heeft de organisatie ook rekening te houden met de wettelijke bepalingen hieromtrent.

Over de interpretatie van rapportages hebben wij 28 september 2017 een webinar georganiseerd. Via onderstaande link is het webinar terug te kijken.

Webinar terugkijken

Webinar logging en rapportages.