Q & A Webinar Introductie Suwinet-Inkijk

Tijdens het webinar op 17 juni zijn veel vragen in de chat gesteld. Alle vragen die gesteld werden, zijn hieronder opgenomen in een Q&A. De vragen zijn beantwoord door zowel VNG als BKWI. 

Staat uw vraag er niet tussen? 

Vragen over de schuldhulpverlening en de Wgs: schulden@vng.nl
Vragen over Suwinet-Inkijk: info@bkwi.nl

 

Q&A - overzicht

Onderwerpen:
Klik op onderstaande linkjes om rechtstreeks naar de betreffende onderwerpen te gaan. Of scroll zelf door de hele lijst heen om alle vragen in te zien.

VRAAG

ANTWOORD

Aansluiten op Suwinet-Inkijk

 
Hoe kun je je aanmelden voor Suwinet inkijk voor schulddienstverlening? Gewoon via je gebruikelijke contactpersoon. En is er iets duidelijk over kosten?  Suwinet-Inkijk is kosteloos voor gemeentelijke schuldhulpverlening.  Via suwidesk@bkwi.nl is een aanvraagformulier op te vragen. 
Is Single Sign On (SSO) beschikbaar voor Gemeenten? BKWI biedt (nog) geen SSO aan voor Suwinet-Inkijk.
Hoe en wanneer kunnen we de WGS taaksheets maken aan de collega's binnen de Gemeente die gebruik kunnen maken van Suwinet-Inkijk. De planning is op dit moment dat deze taaksheets opgeleverd worden met de release van 1 juli a.s. Vanaf dat moment kan de uitrol starten.
En heeft de partner dan een eigen aansluiting (hij werkt voor veel gemeenten) of is dat dan per gemeente geregeld, ook wat verantwoording etc. betreft? In principe krijgt de uitvoerder per gemeente toegang tot Suwinet-Inkijk. Verantwoording wordt geregeld via rapportages. 
Hoe verloopt het aansluitproces van de uitvoering schuldhulpverlening op Suwinet? Hoe aanvragen en welke randvoorwaarden? Een aanvraagformulier is op te vragen via suwidesk@bkwi.nl. Het aansluitproces leest u op https://www.bkwi.nl/producten/schulden-en-derdenbeslag/wgs/

Een andere pagina is  op Suwinet-Inkijk: https://www.bkwi.nl/producten/suwinet-services/suwinet-inkijk/#wiltuaansluiten

Om gebruik te kunnen maken van Suwinet-Inkijk moet een partij aangesloten zijn op het diginetwerk: https://logius.nl/diensten/diginetwerk/animatie
Gebruikersbeheer, is dat hetzelfde als voor GSD-aansluiting? De gebruikersbeheerder kan dezelfde gebruikersadministratie gebruiken voor beide versies van Suwinet-Inkijk.
Als de gemeente al Suwinet-Inkijk heeft voor het inkomenteam, moet het SHV-team Suwinet-Inkijk dan apart aanvragen? Suwinet-Inkijk voor Schuldhulpverleners dient apart aangevraagd te worden, omdat hier andere gegevens in getoond worden dan in Suwinet-Inkijk voor de uitvoering van de participatiewet. 

Wanneer de gemeente al beschikt over Suwinet-Inkijk kan de gebruikersbeheerder WGS gebruikers vervolgens toegang geven tot de WGS taaksheets. Deze zijn wel gerealiseerd in de nieuwe versie van Suwinet-Inkijk en zien er dus anders uit dan gebruikers op dit moment gewend zijn.
Hoe kunnen overige schuldhulpverleners (aan wie de gemeente de SHV heeft gemandateerd) aansluiten? Om gebruik te kunnen maken van Suwinet-Inkijk moeten gemandateerden op het diginetwerk aangesloten zijn: https://logius.nl/diensten/diginetwerk/animatie

Hier vind je verder alle informatie over aansluiten: https://www.bkwi.nl/producten/suwinet-services/suwinet-inkijk/#wiltuaansluiten
Is gebruik van Suwinet door partners al geregeld? Wij hebben als gemeente de uitvoering van de schuldhulpverlening uitbesteed.  In geval van uitbesteding zal bij de aanvraag bekeken worden of aansluiting door die partij mogelijk is. Dit i.v.m. de vele juridische vormen van samenwerkingsverbanden. Na de aanvraag zal er vanuit BKWI worden teruggekoppeld of de aansluiting mogelijk is of niet (met redenen omkleed).

 Wanneer de uitvoerende partij gebruik wil maken van Suwinet-Inkijk moeten zij aangesloten zijn op het diginetwerk: https://logius.nl/diensten/diginetwerk/animatie
Gemeenten maken gebruik voor de uitvoer van Schulddienstverlening van software van o.a. Kredit en Stratech. Op welke wijze kunnen wij vanuit deze software SUWINET bevragen? Hiervoor kan eventueel gebruik gemaakt worden van Suwinet-Inlezen https://www.bkwi.nl/producten/suwinet-services/suwinet-inlezen/
Het inlezen van berichten is op dit moment nog niet mogelijk en zal binnenkort via het Inlichtingenbureau worden aangeboden.
De schuldhulpverlening wordt bij ons door een externe organisatie uitgevoerd. Is er ergens toelichting terug te vinden hoe wij als gemeente het eea kunnen implementeren? In geval van uitbesteding zal bij de aanvraag bekeken worden of aansluiting door die partij mogelijk is. Dit i.v.m. de vele juridische vormen van samenwerkingsverbanden. Na de aanvraag zal er vanuit BKWI worden teruggekoppeld of de aansluiting mogelijk is of niet (met redenen omkleed).

Wanneer een externe organisatie gebruik wil maken van Suwinet-Inkijk, moeten zij op het diginetwerk aangesloten zijn: https://logius.nl/diensten/diginetwerk/animatie

(On)beschikbaarheid bankgegevens

 
Kunnen wij het saldo van de bank ook inzien bij klanten? Suwinet-Inkijk ontsluit geen bankgegevens. Wel kan het eindejaarssaldo geraadpleegd worden via de gegevens van de belastingdienst.

(On)beschikbaarheid belastinggegevens

 
Staat de Kinderopvangtoeslag gedupeerde ook als fraudeur in suwinet of is dit gecorrigeerd door de belastingdoent Dat is afhankelijk van de belastingdienst. Wij kunnen hun gegevens niet controleren of aanpassen. Dus als de belastingdienst dit heeft gecorrigeerd, wordt het door Suwinet-Inkijk correct getoond.
Hoe lang blijft zo een fraude registratie staan? Levenslang of wordt deze na een bepaalde periode  verwijderd? Dat is afhankelijk van de belastingdienst. Wij kunnen hun gegevens niet controleren of aanpassen. Wij tonen de gegevens zoals zij die leveren.
Misschien heb ik het gemist, maar zijn toeslagen (zorg- en huurtoeslag bijv.) in te zien ? Vooralsnog levert BKWI die niet.
is er een mogelijkheid om belastinggegevens in te kijken bijv. is de aangifte gedaan van een bepaald jaar? Belastinggegevens (-aangifte) ontsluiten we niet.

Berekening Beslagvrije voet

 
Gaat de burgertool informatie over het netto inkomen bevatten en wordt deze toegankelijk gemaakt voor SHV'ers? Het netto-inkomen van de inwoner is via Suwinet niet te raadplegen. Daarvoor kun je de BVV-rekentool raadplegen, de BVV-rekentool is sinds 1 mei live. Stichting Inlichtingenbureau (IB) biedt gemeenten een rekentool die de totale toegepaste berekening voor het bepalen van de beslagvrije voet uitvoert. Aanmelden voor de rekentool kan bij IB.  
Schuldhulpverleners gebruiken voor het berekenen van het VTLB de VTLB calculator van bureau Wsnp. Klopt. De rekentool kan gebruikt worden om de basis BVV te berekenen. Deze dient als input op de calculator.

Suwinet-Inkijk Algemeen

 
Wanneer je op het BSN van een medebewoner klikt, krijg je dan ook alle gegevens van deze medebewoner te zien? De gegevens van de medebewoner worden niet direct getoond. Het (getoonde) BSN van de medebewoner kan wel gebruikt worden om gegevens over deze persoon op te vragen.
Bij SHV zijn inkomen partner altijd nodig, gegevens van partners/medebewoners kunnen gewoon opgevraagd worden toch? De gegevens van de medebewoner worden niet direct getoond. Het (getoonde) BSN van de medebewoner kan wel gebruikt worden om gegevens over deze persoon op te vragen.
Hebben preventiemedewerkers ook evenveel rechten Op dit moment zijn de rechten voor iedereen hetzelfde. I.o.m. de VNG zal hier een differentiatie in worden aangebracht.
Worden dit dan nieuwe rollen binnen GSD? Of komt hiervoor een aparte site, zoals gb en burgerzaken? Dit worden nieuwe rollen. Let op, dit betreft wel de nieuwe versie van Suwinet-Inkijk. De rollen kunnen toegekend worden in de huidige gebruikersadmin, maar de gebruikers moeten op een andere omgeving inloggen
Als ik het goed begrijp gaan deze medewerkers inloggen via de nieuwe versie Suwinet-Inkijk. Zij gaan dus inloggen op de nieuwe omgeving, via een andere URL dan de huidige GSD, gb, burgerzaken omgeving? Op de BKWI site kan ik hierover nog niet veel vinden, zouden jullie ook wat meer informatie willen toevoegen mbt het gebruikersbeheer hieromtrent. Dan ga ik me daarin verder verdiepen. Voor de gebruikersadmins verandert er voorlopig niks, zij kunnen op dezelfde manier als nu rechten toe blijven kennen. Voor de gebruikers verandert er inderdaad wel wat. Op onze demo-omgeving is de nieuwe versie te zien: https://www.bkwi.nl/producten/suwinet-services/suwinet-inkijk-demo/
Is de kostendelerstoets beschikbaar? In de WGS taaksheets is de kostendelerstoets vooralsnog niet beschikbaar.
Verblijfstitel? Weet een SHVér dat? Met behulp van Suwinet-Inkijk is het mogelijk om de verblijfstatus te bekijken.

Deze informatie is zichtbaar in Suwinet en informatie die nodig is t.b.v. toegang shv. Artikel 3 lid 4 Wgs.
Welke gegevens kunnen straks in Suwinet-Inkijk opgevraagd worden. o Suwi-bronnen UWV, SVB en GSD
o Niet Suwi-bronnen: BRP, RDW, Kadaster en de Belastingdienst (beperkt!)
o Algemeen: Persoonsgegevens en Inkomens en vermogensgegevens
Kun je afdrukken of printen in Suwinet? En mag dat? Wij bieden geen expliciete printfunctionaliteit aan, omdat het persoonsgegevens betreft. Uiteraard is een screenprint altijd mogelijk, of dat mag is afhankelijk van de processen binnen je gemeente.
Tot welke gegevens heeft schuldhulpverlening toegang? De gegevens die het webinar  aan de orde zijn gekomen. BRP, Verblijfsstatus, eventueel recidive gegevens en inkomens- en vermogengegevens.
Krijg je twee aparte locaties voor Suwinet-Inkijk classic en nieuw? Suwinet-Inkijk Classic en Upgrade hebben inderdaad beide een eigen URL
Is Suwinet voor SHV-medewerkers nu opengesteld? De planning is om deze met de release van 1 juli op te leveren voor gebruikers. De uitrol naar gebruikers kan dan in de weken daarna starten.
Mag je de gegevens van Suwinet-Inkijk wel kopiëren en plakken in je rapport? Ja, dit is mogelijk. Je kunt de gegevens gebruiken ten behoeve van het opstellen van het plan van aanpak (en voor besluit toegang en opstellen beschikking. Op welke wijze je de gegevens gebruikt hangt af van de afspraken die je als gemeente intern met elkaar hebt gemaakt.
Word ik na een bepaalde tijd automatisch uitgelogd zodat niet iedereen toegang heeft tot gegevens als ik even van mijn werkplek ben? Je wordt inderdaad na een bepaalde tijd (45 minuten, tenzij je eigen organisatie een andere periode hanteert) automatisch uitgelogd.
Wanneer je op het bsn van een medebewoner klikt, krijg je dan ook alle gegevens van deze medebewoner te zien? Wanneer je op het BSN van een medebewoner klikt, krijg je niet alle gegevens van die persoon te zien, daarvoor moet je expliciet zoeken met dat BSN.
Zijn de brongegevens nog steeds een maand oud? De actualiteit van de gegevens hangt af van de bron, deze varieert van enkele dagen tot circa een maand. M.u.v. de gegevens van de KvK zijn de gegevens van de bronnen via Suwinet net zo actueel als bij de bron zelf. Alleen de KvK gegevens zijn maximaal 1 week oud.
Kunnen de login gegevens van de demo-omgeving al verstrekt worden?  De demo-omgeving is voor iedereen toegankelijk, zie https://www.bkwi.nl/producten/suwinet-services/suwinet-inkijk-demo/

Inkomstengegevens

 
Om de draagkracht van de klant te kunnen bepalen, is het nodig om het vrij te laten bedrag te kunnen berekenen. Om deze te kunnen berekenen is informatie over het netto inkomen nodig. Is het nodig om de informatie hierover op te vragen bij de inwoner? Het netto-inkomen van de inwoner is via Suwinet-Inkijk niet te raadplegen. Daarvoor kun je de BVV rekentool raadplegen, de BVV rekentool is sinds 1 mei live. Stichting Inlichtingenbureau (IB) biedt gemeenten een rekentool die de totale toegepaste berekening voor het bepalen van de beslagvrije voet uitvoert. Aanmelden voor de rekentool kan bij IB.
Zijn de bruto bedragen inclusief het vakantiegeld? Dat verschilt. Het bruto uitkeringsbedrag van de GSD is inclusief vakantiegeld. De uitkeringsbedragen van de SVB en het UWV zijn exclusief vakantiegeld.
Verder zijn de bruto uitkeringsbedragen exclusief eventuele sancties, verrekeningen en nabetalingen.

M.b.t. de gegevens in de Polisadministratie van UWV (inkomstenverhoudingen) is dit afhankelijk van de aangifte door de  inhoudingsplichtige (werkgever of uitkeringsinstantie); soms zit het in het bruto bedrag, soms wordt het apart gespecificeerd als Reservering vakantiebijslag. Indien het vakantiegeld tot uitkering komt (doorgaans in mei), dan zit het bij het Bruto bedrag in. Bij sommige dienstverbanden ontvangt men echter maandelijks bij het salaris het vakantiegeld en dan is het ook onderdeel van het bruto bedrag.
Worden de inkomsten gegevens alleen bruto of ook netto weergegeven? Suwinet-Inkijk toont enkel bruto-gegevens. De inkomstenverhoudingen bevatten alleen bruto bedragen en worden dus ook als zodanig gepresenteerd.
Wordt hier ook geregistreerd of er loonbeslag ligt? Nee, loonbeslag is niet te zien. Wel eventuele inhoudingen.
Voor het berekenen van het VTLB is het noodzakelijk om ook over de netto bedragen te beschikken. Dus deze gegevens moeten toch opgevraagd worden bij de klant? Het netto-inkomen van de inwoner is via Suwinet niet te raadplegen. Daarvoor kun je de BVV-rekentool raadplegen, de BVV-rekentool is sinds 1 mei live. Stichting Inlichtingenbureau (IB) biedt gemeenten een rekentool die de totale toegepaste berekening voor het bepalen van de beslagvrije voet uitvoert. Aanmelden voor de rekentool kan bij IB.  

Kadastergegevens

 
Zie je ook WOZ-waarde De WOZ-waarde is op dit moment niet te raadplegen via Suwinet-Inkijk. Wel is er informatie van het kadaster te raadplegen, over het jaar van aankoop en de koopsom. 
Nog even over kadaster: is  buitenlands eigendom ook inzichtelijk? Buitenlands vastgoed is niet inzichtelijk. Het kadaster levert gegevens aan over Nederlands vastgoed.  
Is buitenlands vastgoed ook inzichtelijk? Buitenlands vastgoed is niet inzichtelijk. Het kadaster levert gegevens aan over Nederlands vastgoed.  

KvK-gegevens

 
Kun je KVK gegevens opvragen via Suwinet? Dit zie ik namelijk wel steeds terug komen. Op dit moment worden de KvK-gegevens nog niet getoond op de WGS taaksheets. Dit kan eventueel wel gerealiseerd worden (in overleg met VNG realisatie).

PGB

 
Hoe zit dat met PGB uitbetalingen als een client inkomen vanuit PGB van een ander heeft. Ten behoeve van het opstellen van het plan van aanpak is het mogelijk om intern gegevens op te vragen over de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet. Daar is het mogelijk om ook informatie over pgb op te vragen. Deze gegevens zijn niet inzichtelijk in Suwinet-Inkijk.   
Het PGB is en mag intern worden nagevraagd bij de afdeling WMO van de eigen gemeente. Door de wetswijziging van 1-1-2021 mag/moet dit intern worden nagevraagd. Dus SUWI valt hier buiten.

Wet SchuldHulpverlening

 
Privacy-vraag; Uitkeringsgegevens worden getoond binnen Suwinet-Inkijk, is dan directe toegang tot PW-gegevens in de vak-applicatie  nog noodzakelijk? De gegevens zijn te raadplegen t.b.v. besluit en toegang shv.
Je hebt maar 8 weken de tijd om een besluit te nemen om duidelijkheid te bieden. Dus inwoners met een slechte beheersing  van de Nederlandse taal kunnen soms hun hulpvraag niet onder woorden brengen noch duidelijk weergegeven. Mocht je de termijn overschrijden, komt er dan wel maatwerk bij kijken om iemand toch te helpen of is die 8 weken een harde eis. Vanaf het eerste gesprek is er een maximale termijn* van 8 weken waarbinnen een beschikking afgegeven dient te worden, zodat de inwoner weet of hij toegelaten wordt tot schuldhulpverlening en welke ondersteuning hij mogelijk kan ontvangen.

*Elke gemeente heeft in een verordening vastgelegd binnen welke termijn deze beschikking afgegeven wordt, dit ligt tussen de 4 en 8 weken. De meeste gemeenten houden een termijn van 8 weken aan. Indien noodzakelijk is het mogelijk om hier in individuele gevallen van af te wijken.  
Het is leuk dat wij veel uit handen nemen van de schuldenaar met zo min mogelijke bewijsstukken, maar gaat de rechtbank hierin mee, dat deze bewijsstukken ook als rechtsgeldig document worden gezien. En niet dat wij als schuldhulpverleners (achteraf) alsnog een kopie bij schuldenaar of  derden moeten opvragen? Deze informatie is te gebruiken t.b.v. de toegang en besluit shv. Hoe de rechtbank hiermee omgaat kunnen wij niet beoordelen.
Het opvragen van gegevens is vastgelegd in de WGS. Maar vraagt het gebruik van Suwinet en het opvragen van dergelijke gegevens ook beleidsaanpassingen voor gemeentes? Nee, het opvragen van deze gegevens vraagt geen beleidsaanpassingen bij gemeentes. Wel dient in een gemeentelijke verordening vastgelegd te zijn binnen welke maximale termijn de inwoner na het eerste gesprek de beschikking van de gemeente ontvangt. Deze termijn mag maximaal 8 weken zijn.
Vervalt de inlichtingenplicht van inwoners over de situatie (op een aantal zaken na) volledig door de wetswijzigingen? Ja, de inlichtingenplicht vervalt bijna volledig. Alleen voor feiten en omstandigheden die de schuldhulpverlener niet kan verkrijgen dient de inwoner informatie aan te leveren.

Dit betekent ook dat slechts op een aantal gronden een inwoner afgewezen kan worden om toegang te krijgen tot schuldhulpverlening (verblijfstatus, recidive, fraude).
Hoe zit dat met WLZ en PGB? In het kader Wmo, Jeugdwet en Partipatiewet mogen gegevens opgevraagd worden in het kader van het opstellen van het plan van aanpak. Deze gegevens zijn niet inzichtelijk in Suwinet, maar kunnen direct bij collega’s worden opgevraagd van de gemeente. Hiervoor is een grondslag in de wet.  
hoe vaak mag je gegevens een inwoner opvragen? Indien je als schuldhulpverlener het besluit voor toegang of het plan van aanpak voorbereidt, is het mogelijk om gegevens voor een inwoner raad te plegen. De hulpvraag moet dan wel zijn vastgesteld. De gegevens mag je meer dan één keer opvragen, dit is wel afhankelijk van afspraken die je hierover intern hebt gemaakt. Het spreekt voor zich dat het niet de bedoeling is om gegevens vaker te raadplegen dan nodig is. 

RDW-gegevens

 
Kan je bij het voertuig ook zien of het voertuig verzekerd is? Suwinet-Inkijk toont een aantal verzekeringsgegevens van een voertuig.

Schuldgegevens

 
Zou graag koppeling zien met bewindregister en kunnen zien of iemand eerdere schuldregelingen heeft doorlopen. Op dit moment is dat niet in te zien via Suwinet. Bewindregister: is een openbaar register. Eerder shv: kan via eigen systeem. Partijen zijn in gesprek om met elkaar te komen tot één portaal voor de shv'er. 
Vorderingen alleen die bij de overheid of ook andere schuldeisers? Alleen bepaalde vorderingen en betalingsachterstanden van de overheid zijn zichtbaar. Suwinet-Inkijk geeft hiermee nog geen compleet beeld. Betalingsachterstanden bij private schuldeisers dienen apart geïnventariseerd te worden. Hier biedt Suwinet-Inkijk nog geen oplossing voor.

Bij het Schuldenknooppunt is gestandaardiseerd berichtenverkeer mogelijk tussen schuldhulpverleners en schuldeisers. Als schuldeisers en schuldhulpverleners aansluiten op dit knooppunt is het mogelijk om sneller schulden te regelen. Dit staat los van Suwinet-Inkijk.

Verantwoording

 
Waar moet ik als Security officer op letten om veilig gebruik te kunnen garanderen? BKWI stelt maandelijks rapportages beschikbaar over het gebruik van Suwinet-Inkijk. De rapportages geven inzicht in het gebruik van de  Suwinet-Inkijk applicatie en het aantal BSN’s dat wordt bevraagd. Deze rapportages kunnen gebruikt worden als hulpmiddel bij de beoordeling van het juiste gebruik van de applicatie en de gegevens. 

Zie https://www.bkwi.nl/producten/suwinet-services/suwinet-rapportages/
Kunnen voor de rapportages generieke en specifieke rapportages opgevraagd worden? Zowel de generieke als specifieke rapportages worden ook ter beschikking gesteld voor de WGS-bevragingen.
Wordt de raadpleging schuldhulpverlening samen met de bestaande raadpleging geaudit (ENSIA)? Ja, ook Suwinet-Inkijk voor Schuldhulpverlener zal onder de verantwoording van ENSIA vallen. Het is nog niet duidelijk of ook over het jaar 2021 verantwoording afgelegd dient te worden over Suwinet. Zodra hier meer bekend over is, worden gebruikersbeheerders hierover geïnformeerd door VNG realisatie.
Voor GSD is er jaarlijks een audit.  De SUWI-audit. Hoe zit dat met SHV? Ja, ook Suwinet-Inkijk voor Schuldhulpverlener zal onder de verantwoording van ENSIA vallen. Het is nog niet duidelijk of ook over het jaar 2021 verantwoording afgelegd dient te worden over Suwinet. Zodra hier meer bekend over is, worden gebruikersbeheerders hierover geïnformeerd door VNG realisatie.
Valt dit deel van Suwinet ook onder de verantwoording van ENSIA? Ja, ook Suwinet-Inkijk voor Schuldhulpverlener zal onder de verantwoording van ENSIA vallen. Het is nog niet duidelijk of ook over het jaar 2021 verantwoording afgelegd dient te worden over Suwinet. Zodra hier meer bekend over is, worden gebruikersbeheerders hierover geïnformeerd door VNG realisatie.
Als iemand een aanvraag SHV doet, maar besluit tijdens het intake proces de SHV in te trekken en je hebt Suwi al wel gecheckt, is dit dan een probleem? Je mag als shv'er de gegevens raadplegen na het vaststellen van de hulpvraag. Dat is de grondslag. Als een inwoner zich tussentijds terugtrekt dan heeft dat geen gevolgen voor de verantwoording van de bevraging.
Voor GSD is er jaarlijks een audit.  De SUWI-audit. Hoe zit dat met SHV? Er is een security officer Suwinet kan die ook de gegevens opvragen? Ja, ook Suwinet-Inkijk voor Schuldhulpverlener zal onder de verantwoording van ENSIA vallen. Het is nog niet duidelijk of ook over het jaar 2021 verantwoording afgelegd dient te worden over Suwinet. Zodra hier meer bekend over is, worden gebruikersbeheerders hierover geïnformeerd door VNG realisatie.

De security officer kan de benodigde informatie opvragen.
Met ingang van wanneer? Het is nog niet duidelijk of ook over het jaar 2021 verantwoording afgelegd dient te worden over Suwinet. Zodra hier meer bekend over is, worden gebruikersbeheerders hierover geïnformeerd door VNG realisatie.
Komt er voor SDV een eigen generieke rapportage? Voor WGS biedt BKWI dezelfde rapportages als voor de huidige versie van Suwinet-Inkijk

Webinar

 
Krijgen we de sheets per e-mail? Nee. Het webinar is terug te zien via onze website: https://www.bkwi.nl/nieuws/webinar-introductie-suwinet-inkijk/
Wat is de link waarop je deze webinar kan vinden? aangezien ik deze informatie moet terugkoppelen aan mijn collega's schuldhulpverleners? Het webinar is terug te zien via onze website: https://www.bkwi.nl/nieuws/webinar-introductie-suwinet-inkijk/

Whitelist

 
Is Whitelisting een optie om het raadplegen van medebewoners toe te staan? Op dit moment maken de WGS taaksheets nog geen gebruik van de whitelist. Deze wordt later nog toegevoegd.

BSN's van de partners moeten dan ook aan de whitelist worden toegevoegd.
Is het mogelijk om de whitelist toe te passen? Op dit moment maken de WGS taaksheets nog geen gebruik van de whitelist. Deze wordt later nog toegevoegd.
Wij werken met een whitelist. Vanuit het systeem schuldhulpverlening kunnen we die whitelist wel uitbreiden. Toch kan het voorkomen dat een burger die een beroep doet op schuldhulpverlening nog niet aan de whitelist is toegevoegd. Je kan altijd verder met je opvraag maar dan moet je wel een reden opgeven. Komt er voor schuldhulpverlening een aparte reden waarom je een burger opvraagt die niet in de whitelist voorkomt? Op dit moment maken de WGS taaksheets geen gebruik van de whitelist. Wanneer deze wel toegepast gaat worden, betreft het een whitelist speciaal voor SHV, náást de bestaande whitelist voor de P-wet, met eigen escape-redenen.
Hoe zien we dit terug in de rapportage? In de specifieke rapportage is terug te vinden welke bsn's geraadpleegd zijn. Tevens wordt gerapporteerd welke 'escape redenen' er zijn gekozen indien een BSN niet in de whitelist stond.
Wij delen onze nieuwe cliënten via Fish met deurwaarders. Kan de whitelist aan die gegevens gekoppeld worden? Op dit moment maakt WGS nog geen gebruik van de Whitelist-functionaliteit, als die er komt, kunnen we kijken of een dergelijke transfer mogelijk is.
Is er ook sprake van een Whitelist voor de raadplegingen tbv SHV? Op dit moment maken de WGS taaksheets nog geen gebruik van de whitelist. Deze wordt later nog toegevoegd.