1. Prestatie-indicatoren en kengetallen

1.1 Prestatie-indicatoren

De prestatie-indicatoren van BKWI hebben extern een functie als verantwoordingsinstrument en intern een functie als sturingsmiddel. Alle indicatoren tezamen geven een globaal beeld van de prestaties van BKWI. De prestatie-indicatoren zijn in overeenstemming met de gemaakte afspraak met het Ministerie van SZW

 

Prestatie-indicatoren

Norm 2022

Betrouwbaar

 

Beschikbaarheid volgens SLA

≥ 99,0%

Beschikbaarheid dienstverlening (voldoen openingstijden)

≥ 99,0%

Klanttevredenheidsonderzoek per opdracht

7,2

Klanttevredenheid Suwidesk

7

 

 

Veilig

 

Goedkeurende EDP-audit (voldoen BIO)

Ja

 

 

Dienstverlening

 

Klanttevredenheid stakeholders en gebruikers

7,2

 

 

Financieel

 

Realisatie binnen regulier budget

≤ 100%

Realisatie binnen U-toets/opdracht-gelden

≤ 100%

Financiële rechtmatigheid

≥ 99%

 

Toelichting op de prestatie-indicatoren

  • Beschikbaarheid volgens Service Level Agreement (SLA)

Het tijdvenster waarbinnen Suwinet-Services beschikbaar moeten zijn = 24x7, behoudens vastgesteld onderhoud.

  • Beschikbaarheid dienstverlening (voldoen openingstijden)

Ondersteuningstijd van de Suwinet Services/netwerk op werkdagen van 08.30 uur tot 18.00 uur.

  • Klanttevredenheidsonderzoek per opdracht

Na afronding van iedere (grote) opdracht vragen we om een evaluatie bij de opdrachtgever.

  • Klanttevredenheid Suwidesk

Elk even jaar is de klanttevredenheid Suwidesk onderdeel van het klanttevredenheidsonderzoek onder gebruikers. In 2022 zal dit onderzoek weer plaatsvinden.

  • Goedkeurende EDP-audit

Elk jaar wordt er door een externe accountant een audit uitgevoerd, zo ook in 2022. Bij deze audit wordt beoordeeld in hoeverre wij voldoen aan de gestelde BIO-normen. Zie voor een toelichting hoofdstuk 3.5.

  • Klanttevredenheid stakeholders en gebruikers

Dit KTO wordt jaarlijks gehouden, het ene jaar onder stakeholders en het jaar erop onder gebruikers. In 2022 zal het klanttevredenheidsonderzoek onder gebruikers worden gehouden.

 

1.2 Kengetallen

Onderstaande tabel beschrijft de voor 2022 opgestelde kengetallen, waarmee BKWI bij de verantwoording in het halfjaar- en jaarverslag inzicht zal bieden in de ontwikkeling van de dienstverlening en organisatie.

 

Kengetal

Betrouwbaar

Beschikbaarheid Suwinetbronnen op basis openstellingstijden Responsetijd Suwinetbronnen: minder dan 6 seconden op basis van openstellingstijden

Veilig

Aantal beveiligingsincidenten

Aantal datalekken binnen BKWI en hoeveel gemeld bij AP

 

Dienstverlening

Aantal releases

Aantal releases waarvoor Quick fix nodig was om dienstverlening volledig te herstellen

Aantal teruggedraaide releases

Aantal ingediende CMK’s (wijzigingsverzoeken)

Aantal afgehandelde CMK’s

Aantal gebruikers Suwinet

Aantal raadplegingen Suwinet Classic

Aantal aangemaakte dossiers Suwinet vernieuwd

Gemiddelde responsetijd (seconde)

Aantal binnen Suwinet verzonden berichten