Jaarplan BKWI 2021

Voorwoord

BKWI ontleent zijn bestaansrecht aan het mogelijk maken van goede en efficiënte dienstverlening binnen de sociale zekerheid. We zorgen ervoor dat medewerkers van uitvoeringsorganisaties snel, eenvoudig en veilig over de juiste gegevens beschikken om een goede dienstverlening aan burgers te bieden.

Als gevolg van de Covid-19-uitbraak neemt het beroep van burgers op de overheid toe. Burgers verliezen vaker hun baan, komen in kwetsbare schuldenposities en zijn op zoek naar werk. Wij zijn er trots op dat we een belangrijke bijdrage leveren zodat onze ketenpartners deze burgers goed kunnen ondersteunen.

In 2021 groeien we flink. We leveren, naast onze bestaande dienstverlening, voor het eerst gegevens aan uitvoeringsorganisaties in de schuldenketen. De gegevensuitwisseling en de rekenmodule die we hiervoor hebben gerealiseerd zorgt ervoor dat voor burgers die met schulden te maken hebben op de juiste manier de beslagvrije voet wordt vastgesteld; hierdoor raken burgers niet nog verder in de problemen.

We doen hiermee waar we goed in zijn: in 2020 hebben we de nieuwe rekenmodule ontwikkeld, vanaf 2021 nemen we deze in beheer. We ondersteunen de afnemende partijen bij het gebruik ervan, zorgen ervoor dat het systeem veilig en stabiel is en we voeren regie in de keten zodat het proces tussen de partijen goed verloopt. De kracht van BKWI ligt in de combinatie van het ontwikkelen van ICT-toepassingen, deze goed beheren en regie voeren binnen de keten.

2021 is het eerste jaar waarin we gegevensuitwisseling in de schuldenketen ondersteunen. De door ons ontwikkelde rekenmodule voor beslagleggende partijen zullen we voor het eerst in productie beheren. We leveren daarmee, voor het eerst in bijna 20 jaar, dienstverlening aan partijen (CJIB en LBIO) buiten het domein werk en inkomen. We investeren flink in de ketensamenwerking om dit tot een succes te maken.

Uiteraard blijft onze reguliere dienstverlening binnen de SUWI-keten op niveau. Suwinet is stabiel en de klanttevredenheid onder de eindgebruikers bij gemeenten, UWV en SVB is hoog: een 7,6. De tevredenheid over de servicedesk is zelfs een 8,3. Dat willen we zo houden.

In 2021 hebben we weer een vol ontwikkelportfolio. We hebben vanuit SZW het verzoek ontvangen om het beslagregister voor de schuldenketen te ontwikkelen. Hiermee bouwen we voort op de rekenmodule die we in 2020 hebben gerealiseerd. De bouw van het beslagregister zal ongeveer de helft van onze ontwikkelcapaciteit in beslag nemen. Daarnaast zullen we in 2021 gemeenten over laten stappen naar het vernieuwde Suwinet.

Daarmee zorgen we voor een betere beheersing en zetten we een volgende stap in veiligere gegevensuitwisseling. Ten slotte bouwen we mee aan het programma Toekomst gegevensuitwisseling Werk en Inkomen (TWI), hiermee leveren we een bijdrage aan modernisering van de overheidsdienstverlening.

Naast dit volle ontwikkelporfolio maken we ruimte om aan innovatie te werken. We organiseren hackatons met onze medewerkers waarin nieuwe oplossingen en technieken worden beproefd en we investeren in nieuwe techniek. We gaan in gesprek met onze afnemers om te onderzoeken waar we hen nog beter kunnen faciliteren in een goede dienstverlening.

BKWI heeft als organisatie in 2021 een aantal flinke uitdagingen in de bedrijfsvoering. We migreren naar een nieuwe leverancier van ons datacenter, dat doen we samen met UWV. Dit is een groot traject dat naast alle ontwikkelingen in het portfolio ingrijpt op onze verandercapaciteit. Naar aanleiding van audit op de informatiebeveiliging in 2019 hebben we in 2020 verbeteringen doorgevoerd. In 2021 leggen we hier de laatste hand aan met als doel om als organisatie volledig in control te zijn op ons informatiebeveiligingsbeleid.

Ten laatste investeren we in onze medewerkers. In 2020 hebben we, werkend vanuit huis, onze dienstverlening en de ontwikkeling van nieuwe voorzieningen goed weten te realiseren. We merken echter ook dat de samenwerking tussen disciplines binnen BKWI beter kan. En we zien dat het aantal partijen waarmee we samenwerken in de keten toeneemt, onze omgeving wordt complexer. Met behulp van een externe partij werken we in 2020 aan het verbeteren van ons vakmanschap, onze communicatievaardigheden en de volwassenheid van de verschillende teams.

Met betrouwbare en moderne techniek, een hedendaagse werkwijze en vaardige medewerkers zullen we in 2021 en de jaren daarna een relevante bijdrage leveren aan een goede dienstverlening aan de burgers in Nederland.

Gerhard Hagedoorn, Directeur BKWI