Opdrachtgeversberaad zorgt voor betere dienstverlening

Duidelijker sturing vanuit de Suwipartijen gemeenten, SVB en UWV op BKWI en Suwinet, meer helderheid over de verantwoordelijkheden voor instandhouding van Suwinet door de partijen en betere afspraken omtrent privacy en beveiliging. Dat zijn in een notendop de redenen voor het opzetten van een gezamenlijk beraad, het Opdrachtgeversberaad, voor BKWI.

BKWI zorgt er met Suwinet voor dat gegevens van burgers tussen gemeenten, SVB en UWV en andere overheidsorganisaties op een veilige en snelle manier uitgewisseld worden. Door goede samenwerking tussen deze partijen worden burgers beter en sneller geholpen.

Het nieuwe Opdrachtgeversberaad zorgt voor een duidelijke programmering van BKWI en het nakomen daarvan door alle betrokken partijen. De dienstverlening voor de Suwiketen en de ontwikkeling van Suwinet blijft op deze manier beter gewaarborgd.

Het Opdrachtgeversberaad stelt verder het jaarplan van BKWI vast, maakt een langetermijnvisie voor (de ontwikkeling van) Suwinet, stelt kaders voor de opdrachten van BKWI en is een platform voor urgente en relevante thema’s zoals privacy en beveiliging die Suwinet raken.

Transparant

Alle betrokken partijen staan positief tegenover de oprichting van het Opdrachtgeversberaad. Er is meer transparantie over de verantwoordelijkheid van de Suwipartijen voor de instandhouding, uitvoering en ontwikkeling van Suwinet. De sturing van BKWI wordt beter belegd en BKWI gaat werken vanuit de opdrachtnemerspositie.

BKWI blijft met behoud van herkenbaarheid een organisatorisch onderdeel van UWV. BKWI kan zich door het Opdrachtgeversberaad meer richten op haar core business: het op een veilige manier ontsluiten van gegevens van en voor Suwipartijen, zodat deze burgers beter van dienst kunnen zijn.

Leden Opdrachtgeversberaad

Nico Romijn van de VNG, Marco Kleinherenbrink van UWV en Coen van der Louw van de SVB vormen het Opdrachtgeversberaad. Het opdrachtgeversberaad wordt voorgezeten door José Lazeroms, lid van de Raad van Bestuur van UWV. VNG vertegenwoordigt hierbij de gemeenten. Zij hebben namens hun organisatie de bevoegdheid om beslissingen te nemen.

Jeannette van Haren van BKWI sluit als opdrachtnemer aan bij het Opdrachtgeversberaad. Tevens voert BKWI het secretariaat.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met BKWI via info@bkwi.nl of 06-52749755.