Domeingroep Privacy en Beveiliging

Doel

De domeingroep Privacy en Beveiliging (DPB) adviseert het Ketenoverleg/OGB over de informatiebeveiliging en privacybescherming van de GeVS. Dat moet leiden tot een beveiligingsniveau dat past bij de risico’s.

Producten

De Domeingroep Privacy & Beveiliging geeft niet alleen advies, maar beheert ook de afspraken over informatiebeveiliging en verantwoording (in het Specifieke Suwinet-Normenkader Suwinet) . Ook stelt de domeingroep ieder jaar een totaalrapportage op over de stand van de informatiebeveiliging.

Deelnemers

De drie Suwi-partijen, BKWI en het Inlichtingenbureau zijn vertegenwoordigd in de domeingroep (de gemeenten via de VNG) . Het Ministerie van SZW is toehoorder.

Binnen de domeingroep kunnen werkgroepen worden opgericht voor conrete taken, zoals beheer van het normenkader.