Domeingroep Architectuur (DA)

De ketenarchitectuur Werk & Inkomen (KARWEI) beschrijft de architectuur van de Suwiketen. Het omvat toekomstvaste, gemeenschappelijke afspraken voor de gezamenlijke ontwikkeling van de ketenvoorzieningen Werk & Inkomen. Het doel van de architectuur is de onderlinge samenwerking effectiever en efficiƫnter te laten verlopen.

Doel

De domeingroep Architectuur (DA) houdt zich bezig met het opstellen, vastleggen, concretiseren, doorontwikkelen en uitdragen van de gemeenschappelijke afspraken in Karwei.

De Ketenarchitectuur beschrijft niet alleen de vastgelegde afspraken en de werking van de huidige Gezamenlijk elektronische Voorzieningen SUWI (GeVS) voorzieningen. Ook beschrijft het de gewenste en nog te realiseren voorzieningen en oplossingen. Daarmee wordt de Ketenarchitectuur als leidraad voor de ontwikkeling van toekomstige en gewenste voorzieningen gebruikt.

De DA adviseert, afhankelijk van het onderwerp, respectievelijk het Opdrachtgeversberaad of de Programmaraad. Indien nodig benadert de DA beide partijen.

Deelnemers

In de DA nemen UVW, VNG, SVB, IB en BKWI deel.