Wijzigen en aanmelden contactpersonen Suwinet-Inkijk

05 jan 2017
Houd de gegevens van contactpersonen voor Suwinet-Inkijk actueel en controleer regelmatig of er wijzigen zijn. BKWI heeft speciale brieven om wijzigingen en aanmeldingen door te geven.

Contactpersonen Suwinet-Inkijk aanmelden en wijzigen

Wilt u zeker weten dat de juiste mensen binnen uw organisatie de juiste informatie ontvangen over Suwinet-Inkijk? Controleer dan regelmatig of de contactgegevens van de personen die u heeft aangemeld als applicatiebeheerder, gemandateerde en Security Officer van Suwinet-Inkijk nog actueel zijn.

Wijze van correctie

1. Een e-mailadres of telefoonnummer is onjuist of ontbreekt. U kunt de juiste gegevens mailen aan suwidesk@bkwi.nl.

2. Er is een gebruikersbeheerder, gemandateerde of Security Officer geregistreerd die niet meer bij uw organisatie werkt of die een andere functie heeft. U kunt dit doorgeven aan suwidesk@bkwi.nl.

3. Er is een nieuwe gebruikersbeheerder, gemandateerde of Security Officer. Deze persoon dient via onderstaande officiƫle procedure te worden aangemeld:

Voor het aanmelden van een nieuw contactpersoon dient u de juiste contactgegevens door te geven via de voorbeeldbrieven voor applicatiebeheerders, gemandateerden en security officers.

Ondertekening verplicht

Deze brief dient ondertekend te worden door een, namens Burgemeester en Wethouders van de gemeente bevoegd persoon (gemeentesecretaris / algemeen directeur).

U dient deze ondertekende brief op briefpapier van uw organisatie, hetzij per (bij voorkeur aangetekende) post (BKWI, St. Jacobsstraat 400, 3511 BT Utrecht) of ingescand per Suwinet-Mail (suwidesk@bkwi.nl.suwi) retour te zenden aan BKWI.

NB Alleen brieven voorzien van alle benodigde informatie worden in behandeling genomen.

Aanvragen Suwinet-Mail

Als uw organisatie nog niet beschikt over Suwinet-Mail kunt u dit bij ons aanvragen.Meer informatie over Suwinet-Mail is te vinden op onze website www.bkwi.nl

Disclaimer:

De afnemer geeft wijzigingen zo spoedig mogelijk schriftelijk door. BKWI is gerechtigd de aangeleverde gegevens als juist te blijven beschouwen tot hem nieuwe gegevens door de afnemende organisatie worden meegedeeld.

Uitleg begrippen

Applicatiebeheerder - binnen de organisatie het aanspreekpunt en de verantwoordelijke voor het beheer van de applicatie Suwinet.

Gemandateerde - binnen de organisatie gemachtigd tot het aanvragen en ontvangen van specifieke rapportages aangaande het gebruik van Suwinet.

Security Officer - binnen de organisatie het aanspreekpunt en de verantwoordelijke voor alle activiteiten, op het gebied van informatiebeveiliging rondom Suwinet en rapporteert direct aan B&W.

Onderwerpen

Websitenieuws