Vrijgave Ketentestomgeving Suwinet, BVV en TWI Service in verband met migratie Centrale Omgeving GeVS

21 feb 2022
Zoals eerder gemeld zijn wij ons rekencentrum aan het verplaatsen naar een andere leverancier. De aangekondigde overgang van de testomgeving op 15 februari jl. is succesvol verlopen.

Wij hebben de ketentestomgeving op vrijdag 18 februari 17:30 vrijgegeven zodat u weer kunt gaan testen

LET OP: Wij hebben alleen de toegang via Diginetwerk gemigreerd. Organisaties die nog gebruik maken van het Suwinet-netwerk om de testomgeving te benaderen zullen deze (nog) niet kunnen gebruiken!

Bij het migreren van de productieomgeving zullen ook de koppelingen naar de testomgeving via het Suwinet-netwerk worden hersteld.

Hieronder leggen we uit wat de impact op de bereikbaarheid van de ketentestomgeving is tot aan de migratie van de productieomgeving. De migratie naar de productieomgeving vindt plaatst van vrijdag 25 februari vanaf 18.00 uur tot en met maandag 28 februari 07.00 uur.

Impact op Ketentestomgeving

Zoals hierboven vermeld werken niet alle verbindingen naar de ketentestomgeving.

Wat werkt er wél:

Wat werkt er (nog) niet:

Indien u niet weet of u via Diginetwerk, het Suwinet-netwerk of Gemnet onze services benadert, neem dan even contact op met uw eigen helpdesk.

Na de migratie van de Productieomgeving werkt (ook) de ketentestomgeving weer zoals u gewend bent.

Impact op URL’s

De overgang naar een nieuwe leverancier heeft geen gevolgen voor de URL’s en IP-adressen, deze blijven hetzelfde.

Alhoewel we er alles aan doen om de hinder voor u te beperken, kunnen we helaas niet helemaal voorkomen dat u toch last ondervindt van de overgang van de ene naar de andere leverancier. Onze excuses daarvoor. Mocht er onverhoopt iets veranderen in bovenstaande data, dan informeren wij u zo spoedig mogelijk.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de Suwidesk via suwidesk@bkwi.nl of via 0800 789 43 37.