VNG-handreiking voor vernieuwde gebruikersrapportage Suwinet

13 jun 2014

BKWI heeft de gebruikersrapportage voor het gemeentelijk gebruik Suwinet ge├╝pdatet. De VNG heeft een handreiking gemaakt bij deze gebruikersrapportage, zodat gemeenten de gebruikersrapportage optimaal kunnen inzetten.

De gebruikersrapportage is een noodzakelijk instrument voor controle, sturing en verantwoording. In de rapportage staan tabellen waaruit het gebruikersgedrag en de effectiviteit van het autorisatiebeleid naar voren komen.

De daartoe gemandateerde gemeentelijke medewerkers kunnen de gebruikersrapportage opvragen bij BKWI.

De VNG-handreiking laat zien:

  • hoe de tabellen gelezen kunnen worden
  • welke signalen daaruit afgeleid kunnen worden en
  • wat mogelijke vervolgstappen zijn als nader onderzoek nodig is.

Meer informatie

  • VNG-handreiking: Maak optimaal gebruik van de nieuwe gemeentelijke gebruikersrapportage Suwinet. een noodzakelijk instrument voor controle, sturen en verantwoording (juni 2014)
  • Toegang tot de gebruikersrapportage: In de tweede week van iedere maand zet het BKWI de gebruiksrapportage met de cijfers per gemeente in Suwinet. Om de rapportage voor uw gemeente te downloaden heeft u een account en een autorisatie nodig. Kijk voor meer informatie op Stappenplan voor een veiliger gebruik van Suwinet.

Voorlichtingsbijeenkomsten

De VNG organiseert ook voorlichtingsbijeenkomsten over de vernieuwde gebruikersrapportage Suwinet. Er zijn er de komende periode nog twee: een in Roermond op 25 juni en een in Den Haag op 1 juli. Kijk voor meer informatie op de website van Congres- en Studiecentrum VNG.


Onderwerpen

Websitenieuws, Suwinet Inkijk