Vastgestelde versie van Suwi Gegevens Register (SGR)17.0 gepubliceerd op bkwi.nl

12 mei 2022
De versie van SGR 17.0 zoals vastgesteld in het ketenoverleg van 8 juli 2021 is vanaf nu te raadplegen en te downloaden op bkwi.nl.

De versie van SGR 17.0 zoals vastgesteld in het ketenoverleg van 8 juli 2021 is vanaf nu te raadplegen en te downloaden op bkwi.nl. Dit is vooruitlopend op de publicatie in de Staatscourant. De laatst gepubliceerde versie 15.0 in de Staatscourant blijft beschikbaar totdat versie 17.0 gepubliceerd is.

De vastgestelde versie van het SGR wordt jaarlijks vastgesteld door het ketenoverleg en vervolgens gepubliceerd in het Staatsblad de Staatscourant. Door vertraging bij het publiceren in de Staatscourant is SGR 15.0 de laatst gepubliceerde versie. Aangezien versie 17.0 nu al vastgesteld is, wordt versie 16.0 niet meer gepubliceerd in de Staatscourant en is deze versie verwijderd van de BKWI website.