Vanaf 1 juli aanvraagformulier Suwinet-Inkijk voor schuldhulpverlening beschikbaar

23 jun 2021
Gemeenten die voor de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) Suwinet-Inkijk willen raadplegen kunnen dit vanaf 1 juli aanvragen.

Vanaf 1 juli 2021 kunnen gemeenten die Suwinet-Inkijk voor de uitvoering van de Wgs willen gebruiken een aanvraagformulier opvragen.  

Het formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekent te worden door een, namens burgemeester en wethouders van de gemeente, bevoegd persoon (gemeentesecretaris / algemeen directeur).