Uitvoering Gemeentelijke Schuldhulpverlening nog niet via Suwinet mogelijk

11 jan 2021
Per 1 januari 2021 voert de gemeente de aangepaste wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (wGS) uit. Het is nog niet mogelijk om Suwinet te gebruiken voor de uitvoering van deze wet.

Suwinet bevat geen gegevens, maar transporteert alleen gegevens tussen (overheids)organisaties. De gegevens die getransporteerd worden, komen uit diverse bronnen.

Over de gegevens die via Suwinet gedeeld kunnen en mogen worden voor de uitvoering van een wettelijke taak, moeten bronhouders en afnemers afspraken maken. Deze afspraken zijn voor de uitvoering van de wGS nog niet gemaakt. Ook is er voor de wGS een aparte gegevensset nodig. BKWI heeft geen invloed op beide processen.

Hoelang dit proces gaat duren is helaas niet in te schatten.

Heeft u nog vragen over de wijze waarop u de wGS kunt uitvoeren, dan verwijzen wij u door naar uw contactpersoon bij de VNG.

Onderwerpen

Websitenieuws