Suwinet Services release 20.05 succesvol doorgevoerd

29 mei 2020

Suwinet Services staat nooit stil. Ook in mei hebben wij weer een nieuwe release (v20.05) doorgevoerd om Suwinet Services verder door te ontwikkelen.

Suwinet Services staat nooit stil. Ook in mei hebben wij weer een nieuwe release (v20.05) doorgevoerd om Suwinet Services verder door te ontwikkelen.

Release 20.05 bevatte 3 Algemene wijzigingen en 5 Partijspecifieke wijziging; 1 voor gemeenten, 2 voor UWV en 2 voor SVB.

Algemene wijzigingen

  • Toelichting bij Contactpersonen vanuit KvK toegevoegd
  • Aanpassing meldingstekst na 45 minuten inactiviteit
  • Juist weergeven RDW-gegeven Vervaldatum APK

Gemeenten

  • Aanpassing presentatie grondslagen opname Landelijk Doelgroepregister

SVB

  • Opschorten gegevens vanuit bron BRP
  • Gegevens blok Verblijfplaats vanuit bron BRP geoptimaliseerd

UWV

  • Tabblad Kostendelerstoets voor Medewerker Rechtmatigheid
  • Archiveren schermen Suwinet-Inkijk zonder gebruikersnaam

De volledige inhoud van Suwinet Services release 20.05 leest u terug in Releasebrief 20.05.


Onderwerpen

Websitenieuws, Suwinet Inkijk