Suwinet-Inkijk release 17.06 succesvol doorgevoerd

3 jul 2017

Suwinet-Inkijk is nooit af. Afgelopen vrijdag, 30 juni, hebben we release 17.06 van Suwinet-Inkijk doorgevoerd. Wat is er allemaal gewijzigd?

Algemene wijziging

Er waren drie algemene wijzigingen. Een van die drie wijzigingen is het verkorten van de bewaartermijn voor via Suwinet-Inkijk beschikbaar gestelde generieke en specifieke rapportages.

De overige twee algemene wijzigingen waren:

  • Tekst toegevoegd op inlogscherm Suwinet-Inkijk.
  • Berichtversies uitgefaseerd.

Partijspecifieke wijzigingen

Naast de algemene wijzigingen waren er ook partijspecifieke wijzigingen voor gemeenten, UWV en SVB:

Gemeenten

  • Nieuwe pagina voor gegevens doelgroepenregister beschikbaar.
  • Pagina's Klantbeeld, Klant Algemeen en Klant Algemeen+ niet meer beschikbaar.

UWV

  • Wijzigen wachtwoord voor Single Sign On gebruikers Suwinet-Inkijk niet langer mogelijk.
  • Nieuwe pagina voor medewerkers UWV SMZ-BZ.

SVB

Nieuwe SVB pagina ‘AO-klasse’ beschikbaar.

De volledige inhoud van de wijzigingen is te vinden in releasebrief 17.06.


Onderwerpen

Websitenieuws