Softbots / Robotic Process Automation en Suwinet-Inkijk

21 dec 2020
Een aantal gemeenten heeft BKWI benaderd met de vraag of het toegestaan is softbots/robotic process automation (RPA) in te zetten bij het gebruik van Suwinet-Inkijk, met name om de de TOZO-3 (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en de TONK-regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) beheerst te kunnen uitvoeren.

Suwinet-Inkijk is ingericht op het gebruik door natuurlijke personen. Hierop zijn het (gebruikers-)beheer, autorisatiebeleid, logging etc. afgestemd. De inzet van robotics stelt BKWI als beheerder en UWV, SVB en VNG als verantwoordelijke partijen voor Suwinet voor een aantal vragen: Met welke waarborgen kan dit nieuwe middel worden gebruikt en wat vraagt dat aan beheer en maatregelen aan de kant van de gemeenten en aan de kant van BKWI die de centrale voorziening beheert.

De voor Suwinet verantwoordelijke partijen zien op voorhand mogelijkheden om softbots/RPA binnen de kaders van de BIO, de Avg, de Verantwoordingsrichtlijn Informatiebeveiliging GeVS 2020 en de KetenSLA te gebruiken, maar zijn een onderzoek gestart om de risico's en, als dat nodig is, daarbij passende maatregelen goed in kaart te brengen. We komen daar zo snel mogelijk op terug. 

Gemeenten kunnen daarop vooruitlopend softbots/RPA gebruiken in combinatie met Suwinet-Inkijk op basis van hun eigen risico-afweging.

Onderwerpen

Websitenieuws, Suwinet-Inkijk algemeen, Privacy & Beveiliging