Nieuwe wetgeving biedt meer partijen mogelijkheden voor gebruik Suwinet

5 jul 2012

Sinds 1 juli 2012 is de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening van kracht. Deze wet bepaalt dat gemeenten beleidsplannen moeten opstellen die richting geven aan integrale schuldhulpverlening.

Gemeenten zijn verplicht om binnen 4 weken in actie te komen als mensen met financiƫle problemen bij hen aankloppen. In acute situaties waar een uithuiszetting of beƫindiging levering van gas, water en elektriciteit dreigt, moet er binnen 3 dagen een eerste gesprek plaatsvinden om de hulpvraag vast te stellen.

Gegevensuitwisseling ondersteunt snellere hulpverlening

De wet maakt het ook mogelijk gegevens uit te wisselen die van belang zijn voor de uitvoering van de wet. Het Ministerie van SZW werkt op dit moment aan een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), behorende bij de wet, die de wijze van gegevensuitwisseling tussen gemeenten en andere overheden regelt. Hiermee wordt ook een gegevensuitwisseling via Suwinet mogelijk.

Zodra de inhoud van de AMvB bekend is, start BKWI met het implementatietraject om gegevensuitwisseling via Suwinet te realiseren. Als de AMvB op tijd rond is, kunnen vanaf voorjaar 2013 medewerkers van de afdeling Schuldhulpverlening gegevens raadplegen via Suwinet.

Opvragen adresgegevens burgers bij UWV door afdelingen burgerzaken

Op 1 juli is ook het Besluit SUWI gewijzigd: vanaf deze datum kunnen afdelingen Burgerzaken van gemeenten adresgegevens van individuele burgers bij UWV opvragen zodat zij hun eigen administratie kunnen aanvullen of corrigeren.

Het is de bedoeling dat afdelingen burgerzaken de adresgegevens van UWV uiterlijk 1 juli 2013 via Suwinet-Inkijk kunnen raadplegen. Tot die tijd kunnen gemeenten zich rechtstreeks tot UWV wenden voor adresgegevens: ugdaccountmanagement@uwv.nl


Onderwerpen

Suwinet Inkijk, Websitenieuws