Nieuwe Verantwoordingsrichtlijn Informatiebeveiliging GeVS 2022 beschikbaar

13 okt 2021
Het Ketenoverleg heeft op 16 september 2021 de nieuwe Verantwoordingsrichtlijn Informatiebeveiliging GeVS 2022 vastgesteld. De Verantwoordingsrichtlijn geeft aan hoe afnemers van Suwinet-services zich moeten verantwoorden. De ENSIA-verantwoordingssystematiek sluit hierop aan. Gemeenten kunnen dus de ENSIA-systematiek volgen.

Suwinet moet veilig zijn: er gaat dagelijks heel veel en heel gevoelige informatie over de lijnen.

Daarover zijn afspraken gemaakt tussen de Suwi-partijen. Dat zijn de gemeenten, de SVB en het UWV. De afspraken gaan over normenkaders en de verantwoording over de naleving daarvan.

Deze afspraken worden gemaakt in het Ketenoverleg van Suwinet, dat wordt geadviseerd door de Domeingroep Privacy en Beveiliging.

Verantwoording over informatiebeveiliging met ingang van 2022

Het Ketenoverleg heeft op 16 september 2021 de nieuwe Verantwoordingsrichtlijn Informatiebeveiliging GeVS 2022 vastgesteld. De Verantwoordingsrichtlijn geeft aan hoe afnemers van Suwinet Services zich moeten verantwoorden. De ENSIA-verantwoordingssystematiek sluit hierop aan. Gemeenten kunnen dus de ENSIA-systematiek volgen.

De verantwoordingsstukken moeten ieder jaar vóór 1 mei worden ingeleverd bij BKWI.

Meer informatie

Onderwerpen

Websitenieuws, Privacy & Beveiliging