Nieuwe mogelijkheden door release Suwinet Services 19.04

26 apr 2019

De ontwikkeling van onze Suwinet Services stopt nooit. Ook deze maand hebben we ze weer doorontwikkeld in release 19.04.

De ontwikkeling van onze Suwinet Services stopt nooit. Ook deze maand hebben we ze weer doorontwikkeld in release 19.04.Dat heeft het volgende opgeleverd:

Algemene wijzigingen

Zowel gebruikers van de oude als de vernieuwde Suwinet-Inkijk hebben vanaf nu de beschikking over storingsmeldingen en nieuwsberichten.

Partijspecifieke wijzigingen

UWV

  • Implementatie bericht UWVWbDossierPersoonKlantbeeld-v0100-b01
  • Stroomschema Kostendelerstoets beter opgemaakt en uitgebreid met een korte toelichting

SVB

  • Wijziging naam escapereden
  • Tonen geboorteplaatsen

Meer informatie

Meer informatie over Release 19.04 is te vinden in releasebrief Suwinet Services 19.04.


Onderwerpen

Websitenieuws, Suwinet Inkijk