Nieuwe GeVS Keten SLA 13.0 en GeVS Keten DAP 13.0 gepubliceerd

22 apr 2022
Jaarlijks worden de GeVS Keten SLA en de GeVS Keten DAP geëvalueerd en indien nodig aangepast. In deze documenten staan afspraken tussen de partijen die via de Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi gegevens uitwisselen. Vandaag zijn van beide documenten versie 13.0 gepubliceerd en deze vervangen versie 12.0.  Vanaf 22 april 2022  zijn deze documenten dan ook geldig.

Jaarlijks worden de GeVS Keten SLA en de GeVS Keten DAP geëvalueerd en indien nodig aangepast. In deze documenten staan afspraken tussen de partijen die via de Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi gegevens uitwisselen. Vandaag zijn van beide documenten versie 13.0 gepubliceerd en deze vervangen versie 12.0.  Vanaf 22 april 2022  zijn deze documenten dan ook geldig.

De GeVS Keten SLA en de GeVS Keten DAP worden tegelijkertijd gepubliceerd met hetzelfde versienummer. De GeVS Keten DAP is een operationele uitwerking van de afspraken uit de GeVS Keten SLA.

Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste aanpassingen:

Aanpassingen in GeVS Keten SLA 13.0

  • De GeVS Keten SLA is een overeenkomst tussen de SUWI partijen en de beheerder van de GeVS voorzieningen en dienstverlening. Het vaststellen van de afspraken in het keten is dan voldoende om de afspraken van kracht te laten zijn. Daarmee hoeven de afspraken niet meer ondertekend worden.
  • De GeVS Keten SLA heeft een bijlage gekregen waarin generieke beheerafspraken staan die zowel voor SUWI als niet-SUWI afnemers. Voor niet-SUWI afnemers is zijn deze generieke beheerafspraken onderdeel van de overeenkomst die de aansluiting op de GeVS regelt.

Aanpassingen in GeVS Keten DAP 13.0

  • De bijlage waarin de releasedata staan komt te vervallen in de DAP. De releasdata worden apart op de BKWI-website gepubliceerd.
  • De bijlage waarin de uitzonderingen op de openstellingstijden opgesomd worden komt als bijlage vervallen. Maar zullen apart op de BKWI-website worden gepubliceerd.