Nieuwe GeVS Keten SLA 12.0 en GeVS Keten DAP 12.0 gepubliceerd

15 jul 2019
Sinds 2004 wordt jaarlijks een nieuwe versie van de GeVS Keten SLA en GeVS Keten DAP) uitgebracht. Hierin staan afspraken tussen de partijen die via de Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi gegevens uitwisselen. Vandaag is versie 12.0 gepubliceerd.

Sinds 2004 wordt jaarlijks een nieuwe versie van de GeVS Keten Service Level Agreement (GeVS Keten SLA) en GeVS Keten Dossier Afspraken en Procedures (GeVS Keten DAP) uitgebracht. Hierin staan afspraken tussen de partijen die via de Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi gegevens uitwisselen.

De GeVS Keten SLA en de GeVS Keten DAP worden tegelijkertijd gepubliceerd met hetzelfde versienummer. De GeVS Keten DAP is een meer operationele uitwerking van de afspraken uit de GeVS Keten SLA.

De GeVS Keten SLA versie 12.0 vervangt de GeVS Keten SLA versie 11.0.

Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste aanpassingen:

Aanpassingen in GeVS Keten SLA 12.0

  • Een rolbeschrijving van BKWI en IB is toegevoegd.
  • De tekst met betrekking tot Verantwoordingsrichtlijn en Normenkaders is beter in lijn gebracht met de AVG.
  • De wijzigingsbeheerrol van niet-Suwipartijen is uitgebreider beschreven.
  • Beschrijving bij incidentbeheer met betrekking tot datalekken is aangepast.
  • Het cachen (tijdelijk vasthouden van gegevens in het geheugen) ter ondersteuning van de prestaties wordt niet meer gebruikt, en is daarom verwijderd.
  • De demo-omgeving van Suwinet-Inkijk is opgenomen als aparte dienst, die daardoor onder de werking van de GeVS Keten SLA valt.

Aanpassingen in GeVS Keten DAP 12.0

  • Er is een verduidelijking opgenomen met betrekking tot de rol van security en privacy functionarissen bij de afhandeling security incidenten.
  • De verwijzing naar de vervallen Wet Bescherming Persoonsgegevens is vervangen door AVG.
  • In het schema met betrekking tot de het escalatie proces is naast het CAB ook operationeel beheer opgenomen.

Onderwerpen

Websitenieuws, Ketenafspraken ICT beheer