Nieuwe GeVS Keten SLA 11.0 en GeVS Keten DAP 11.0 gepubliceerd

29 mei 2018

Sinds 2004 wordt jaarlijks een nieuwe versie van de GeVS Keten SLA en GeVS Keten DAP) uitgebracht. Hierin staan afspraken tussen de partijen die via de Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi gegevens uitwisselen. Vandaag is versie 11.0 gepubliceerd.

Sinds 2004 wordt jaarlijks een nieuwe versie van de GeVS Keten Service Level Agreement (GeVS Keten SLA) en GeVS Keten Dossier Afspraken en Procedures (GeVS Keten DAP) uitgebracht. Hierin staan afspraken tussen de partijen die via de Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi gegevens uitwisselen.

Vanaf dit jaar worden de GeVS Keten SLA en de GeVS Keten DAP tegelijkertijd gepubliceerd met hetzelfde versienummer. De GeVS Keten DAP is een meer operationele uitwerking van de afspraken uit de GeVS Keten SLA.

De GeVS Keten SLA versie 11.0 vervangt de GeVS Keten SLA versie 10.0.

Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste aanpassingen :

  • In de Keten SLA zijn de beveiligingsnormen verwijderd. Deze normen komen al voor in andere (Keten) normenkaders en regelgeving met betrekking tot informatiebeveiliging.
  • Een aantal afspraken zijn van de GeVS Keten SLA naar de GeVS Keten DAP verplaatst en vice versa.
  • In de GeVS Keten SLA is Single Sign On voor Suwinet Inkijk toegevoegd.

Onderwerpen

Websitenieuws