Nationaliteit- en verblijfstitelgegevens uit de BRP per 1 oktober toegevoegd aan Suwinet

01 okt 2021
Voor de toegang tot schuldhulpverlening vereist de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) dat de inwoner rechtmatig in Nederland verblijft. Om dit te kunnen vaststellen heeft de wetgever in de gewijzigde Wgs per 1 januari 2021 een grondslag opgenomen om de gegevens uit de BRP te mogen raadplegen.  Om deze gegevens te raadplegen kunnen gemeenten aangesloten worden op Suwinet.

De gegevens die te raadplegen waren uit de BRP bleken de nationaliteit en verblijfstitel nog te missen. De Rijksdienst voor Identiteitgegevens (RvIG) heeft, door middel van een gewijzigd autorisatiebesluit per 1 oktober 2021, alsnog deze gegevens beschikbaar gesteld.

Op basis van het gewijzigde autorisatiebesluit heeft BKWI de nationaliteit- en verblijfsgegevens op 1 oktober tevens toegevoegd aan Suwinet-inkijk.

Autorisatie voor opvragen gegevens uit de BRP

Voor het raadplegen van de BRP in het kader van de Wgs moeten gemeenten geautoriseerd zijn door de RvIG. De autorisatie geldt voor gemeenten die zelf de Wgs uitvoeren, mits zij beschikken over een AAF (Autorisatie Aanvraag Formulier) en voor samenwerkingsverbanden, beschikkend over een AAF én een diginetwerk aansluiting.

Nog geen autorisatie?

Uit onderzoek blijkt dat nog niet alle gemeenten een autorisatie hebben voor het raadplegen van de BRP in het kader van de uitvoering van de Wgs. De VNG zal in afstemming met RvIG deze gemeenten de komende weken benaderen met het verzoek om het autorisatieaanvraagformulier in te vullen.

Uitzondering

Voor samenwerkingsverbanden onder mandaat en voor private partijen wordt door de VNG de juridische grondslag nog uitgezocht. Totdat hier meer duidelijkheid over is, kunnen deze partijen nog niet aangesloten worden.

Onderwerpen

Suwinet-Inkijk algemeen, Websitenieuws