Januari-release (v23.01) van Suwinet Services/vBVV succesvol doorgevoerd

27 jan 2023
De doorontwikkeling van onze Suwinet Services is ook in 2023 een voortdurend proces. Daarom is er in principe elke maand een release, ook in januari was dat weer het geval. Donderdag 26 januari is de Suwinet Services/vBVV release 23.01 met succes doorgevoerd.
Deze release bevatte één Algemene wijziging en drie partijspecifieke wijzigingen (twee voor UWV en één voor gemeenten voor de uitvoering Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening).

Algemene wijziging

  • Aanpassing codes ten behoeve van tonen gegevens

UWV

  • Aanpassing Suwinet-Inkijk naar aanleiding van aanpassing Loonaangifte
  • Aanpassing Suwinet-Inkijk voor de taak administratief medewerker WTL

Gemeenten

  • Gemeenten uitvoering Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening: Verwijderen gegevens Suwinet-Inkijk bij taak 'Plan van Aanpak'

Meer informatie