Inzage Kadastergegevens via Suwinet-Inkijk; 104 gemeenten hebben het al!

10 nov 2014

104 gemeenten maken, 7 maanden na de invoering, gebruik van de mogelijkheid om via Suwinet-Inkijk KIK (Ketenintegratie Inschrijving Kadaster)-gegevens en andere digitale standaardproducten uit de BRK (Basisregistratie Kadaster) op te vragen. Al met al een flink aantal, maar 300 gemeenten doen dit dus nog niet.

Een gemiste kans, want de financiering van opvragingen vindt sinds april dit jaar plaats via het Gemeentefonds. Gemeenten die via Suwinet-Inkijk gebruik maken van deze producten krijgen geen afzonderlijke facturen meer voor deze producten. Dit draagt bij aan het streven naar efficiency binnen de overheid.

Wat betekent dit voor uw gemeente?

Het ministerie van BZK heeft met de VNG afgesproken om het digitale gebruik van de BRK door gemeenten voortaan te financieren uit het Gemeentefonds.

GSD's die gegevens van het Kadaster via Suwinet-Inkijk raadplegen krijgen hiervoor dus geen facturen meer van het Kadaster. In plaats daarvan vindt een verrekening plaats met het Gemeentefonds.

Deze afspraak geldt voor 2014 en 2015. Definitieve afspraken over de financiering van het stelsel van basisregistraties in de periode erna worden nog gemaakt.

Over het eerste kwartaal van 2014 heeft uw gemeente nog wel facturen ontvangen; de verrekening met het Gemeentefonds voor de rest van het jaar is evenredig aangepast. Dit houdt in dat Kadaster de gefactureerde bedragen niet gaat crediteren.

Voor welke producten en diensten geldt de budgetfinanciering?

De budgetfinanciering geldt alleen voor de digitale standaardproducten uit de BRK. Hieronder valt het product KIK-inzage waar sommige Gemeentelijke sociale diensten (GSD's) via Suwinet toegang tot hebben.

KIK-inzage bevat de volgende direct en geautomatiseerd leverbare producten (alleen in formaat XML):

  • Kadastraal bericht object
  • Kadastraal bericht persoon
  • Hypothecair bericht
  • Uittreksel kadastrale kaart
  • Negatieve mededeling

Koopsommenoverzicht en Brondocument vallen niet onder de budgetfinanciering.

Wat betekent het voor GSD’s die gebruik (willen) maken van KIK-inzage gegevens via Suwinet-Inkijk?

  • GSD’s die KIK-inzage via Suwinet hebben hoeven hier sinds 1 april 2014 niet meer voor te betalen.
  • GSD’s die nog geen gegevens van het Kadaster via Suwinet-Inkijk inzien maar ditwel willen, kunnen de gebruikersbeheerder van Suwinet vragen de 'resource' te koppelen aan een rol, en toe te wijzen aan medewerkers die hiertoe gerechtigd zijn.

Inlezen van Kadastergegevens in uw Bedrijfsapplicatie

Het is ook mogelijk om gegevens van het Kadaster in te lezen in een bedrijfsapplicatie. Het betreft dezelfde gegevens als die via Suwinet-Inkijk geraadpleegd kunnen worden.

GSD’s kunnen deze gegevens van het Kadaster alleen gebruiken voor de uitvoering van de Bijstand en dienen te voldoen aan de aansluit- en gebruiksvoorwaarden die voor het inlezen van gegevens van toepassing zijn.

Om gebruik te maken van deze functionaliteit kunt u contact opnemen met de Servicedesk van het Inlichtingenbureau.

Vragen en contact

Hebt u nog vragen over het raadplegen van gegevens van het Kadaster via Suwinet-Inkijk, dan kunt u contact opnemen met BKWI.

Meer informatie over de budgetfinanciering en de tarieven vindt u op de website van het Kadaster.


Onderwerpen

Websitenieuws, Suwinet Inkijk