InburgeringsPortaal DUO niet langer te bereiken via Suwinet-Inkijk

14 mrt 2022
Organisaties die zich bezighouden met inburgering konden het InburgeringsPortaal van DUO tot eind december 2021 bereiken via de inlogpagina van Suwinet-Inkijk. Per 1 januari 2022 is door de nieuwe Wet inburgering deze mogelijkheid komen te vervallen en moet via e-herkenning rechtstreeks worden ingelogd op het InburgeringsPortaal van DUO.

Per 1 maart heeft BKWI de toegang via Suwinet geheel afgesloten en is het niet meer mogelijk om het InburgeringsPortaal van DUO via Suwinet te bereiken. Het inloggen dient dan volledig te geschieden met e-herkenning via Mijn DUO. Gebruikers komen via de e-herkenning direct op het InburgeringsPortaal van DUO.

BKWI heeft per maart alle zogenaamde resources verwijderd. Dat betekent dat er vanaf 1 maart geen rollen voor inburgering meer zijn in Suwinet en medewerkers niet meer via Suwinet bij het InburgeringsPortaal kunnen komen.

Opschonen eigen gebruikersadministratie

Binnen de gemeentelijke Suwinet gebruikersadministratie blijven accounts die zijn opgevoerd voor toegang tot dat InburgeringsPortaal echter gewoon staan. BKWI kan deze niet verwijderen. Gemeenten dienen daarom zelf de accounts te verwijderen als medewerkers verder geen taken uitoefenen waarvoor ze een Suwinet-Inkijk autorisatie hebben.

Voor vragen over de e-herkenning voor het InburgeringsPortaal kan contact opgenomen worden met DUO.