Impact Corona op ENSIA-verantwoordingsproces

23 mrt 2020
Het COVID-19 virus heeft ook gevolgen voor het ENSIA-verantwoordingproces.Zo is de deadline voor het indienen van de bestuurlijke verantwoordingsrapportages inzake de ENSIA-verantwoording uitgesteld naar 1 juni 2020.

Nederland is in een zeer bijzondere situatie beland door de maatregelen die de impact van het Coronavirus (COVID-19) moeten beperken. College- en raadsvergaderingen zijn in veel gevallen opgeschort of kennen een ingekorte agenda. Zowel het uitvoeren van de audits, als het correct doorvoeren van de besluitvorming ondervinden hiervan hinder. Het ENSIA-verantwoordingsproces wordt hierdoor ook geraakt.

De Ministeries van BZK en SZW, Logius, RvIG, BKWI, VNG en NOREA hebben de impact van de huidige situatie op het ENSIA-verantwoordingsproces gezamenlijk besproken. Daaruit is het volgende voortgekomen:

Uitgaande van de huidige maatregelen die duren tot 6 april 2020 en onder het voorbehoud van nieuwe overheidsmaatregelen, is de deadline voor het indienen van de bestuurlijke verantwoordingsrapportages inzake de ENSIA-verantwoording uitgesteld naar 1 juni 2020. Dat betekent dat u tot en met 31 mei de gelegenheid heeft om de rapportages via de ENSIA-tool te uploaden.

Deze regeling geldt niet voor de verantwoording ten aanzien van BRP/Reisdocumenten (hiervoor is de inlevertermijn reeds op 15 februari 2020 verstreken).

Indien de ontwikkelingen rondom COVID-19 aanleiding geven voor verder uitstel of aanvullende maatregelen, dan stellen wij u hiervan tijdig op de hoogte via de gangbare kanalen.

Vragen

Als u hierover nog vragen heeft, dan kunt u terecht bij de ENSIA-helpdesk, bereikbaar op ensia@vng.nl of telefoonnummer 070 - 250 2400.

Voor overige vragen over het Coronavirus kunt u terecht op de website van VNG www.vng.nl/corona.

Onderwerpen

Websitenieuws