Hoe om te gaan met koppeling Cloud en Suwinet-Mail

08 jan 2018
Het wel of niet combineren van het gebruik van Suwinet-Mail met een cloud-oplossing voor e-mailberichten is aan de afnemer van Suwinet-Mail. Als een afnemer besluit te koppelen, dan is het volgen van de wet- en regelgeving noodzakelijk om privacy en beveiliging te waarborgen.

Regelmatig ontvangt BKWI vragen over het gebruik van Suwinet-Mail in combinatie met een cloud-oplossing voor e-mailberichten. Afnemers willen weten of een koppeling tussen beide mailvoorzieningen is toegestaan vanuit het oogpunt van privacy en beveiliging. BKWI heeft zich samen met de ketenpartners uit de domeingroep privacy en beveiliging over deze vraag gebogen en is tot de conclusie gekomen dat de verantwoordelijkheid voor het leggen van deze koppeling bij de afnemers ligt.

De reden voor deze conclusie is dat het leggen van een koppeling tussen Suwinet-Mail en een cloud-oplossing allereerst een decentrale verantwoordelijkheid is. BKWI is niet in de positie om een dergelijke koppeling te verbieden of toe te staan.

BKWI gaat er vanuit dat een dergelijke koppeling wordt gelegd binnen de bestaande wet- en regelgeving en relevante kaders. Met name de AVG is hierbij relevant, net als het Suwi-normenkader afnemers 2011 en 2017 (voor gemeenten), de bijbehorende verantwoordingsrichtlijn en de BIR en BIG.

BKWI wijst in dit kader ook op de Suwi-ketenstandaard Karwei 2.5. Er zijn daarnaast zeer bruikbare handreikingen opgesteld door de Informatiebeveiligingdienst (IBD) van VNG/KING en het NCSC over het werken met cloud-oplossingen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de Suwidesk via suwidesk@bkwi.nl.

Onderwerpen

Websitenieuws