Flinke stijging tevredenheid Suwinet-Inkijk

28 okt 2020
De tevredenheid over Suwinet-Inkijk is ten opzichte van twee jaar geleden flink gestegen. Gebruikers waarderen Suwinet-Inkijk met een 7,6 en gebruikersbeheerders waarderen het met een 7,7. De Suwidesk scoort ook hoog met een 8,3.

BKWI vindt het belangrijk om te luisteren naar haar klanten. Om te achterhalen wat goed gaat, maar ook om verbeteringen te signaleren. Om deze reden hebben wij ook dit jaar weer een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder gebruikers en gebruikersbeheerders van Suwinet-Inkijk. BKWI bedankt iedereen die heeft deelgenomen aan het klanttevredenheidsonderzoek en deelt graag de resultaten.

Hoge tevredenheid

De tevredenheid met Suwinet-Inkijk is onder zowel gebruikers als gebruikersbeheerders hoog. Vooral onder gebruikers is de tevredenheid flink gestegen ten opzichte van twee jaar geleden, van 6,3 in 2018 naar 7,6 in 2020. Ook bij gebruikersbeheerders is de algemene waardering van Suwinet-Inkijk hoog. Van een 7,2 in 2018 naar een 7,7 in 2020.

De vernieuwde Suwinet-Inkijk is inmiddels duidelijk geaccepteerd en werkt naar tevredenheid

Vooral gebruikers waarderen Suwinet-Inkijk over het algemeen een stuk hoger dan bij de meting in 2018. Van een 6,3 naar een 7,6. De tevredenheid over de gebruikersvriendelijkheid van de vernieuwde Suwinet-Inkijk is enorm toegenomen. Dit geldt ook voor het navigatiegemak.

De hoge tevredenheid op alle aspecten van Suwinet-Inkijk is een bevestiging dat de inspanningen die BKWI levert aan verbeteringen van de userinterface, navigatiegemak, snelheid en beschikbaarheid van Suwinet-Inkijk resultaat oplevert.

Zo worden er ook minder storingen ervaren dan voorheen. De zichtbaarheid van storingen wordt ruim voldoende gewaardeerd. Er is wel behoefte aan duidelijkere informatie over de betreffende storing.


Tevredenheid onder gebruikersbeheerders gestegen

Ook bij gebruikersbeheerders is de algemene waardering van Suwinet-Inkijk hoog. Van een 7,2 in 2018, naar een 7,7 in 2020.

De informatievoorziening tijdens storingen wordt ook beter gewaardeerd dan bij de laatste meting. Beheerders geven daarnaast aan wel behoefte te hebben aan een extra melding wanneer de storing verholpen is. Gebruikersbeheerders wensen vooral verbeteringen in de look & feel van de gebruikersadministratie en de procedure rondom wachtwoordverloop en aanvraag.

De Suwidesk wordt zeer goed gewaardeerd door gebruikersbeheerders

Gebruikersbeheerders werden ook gevraagd om de dienstverlening van de Suwidesk te beoordelen. Ruim 8 op de 10 gebruikersbeheerders beoordeelt de Suwidesk met een 8 of hoger. Gemiddeld kwamen ze uit op een 8,3. De hoge score komt voornamelijk door de hoge kwaliteit van de medewerkers, snelle reactietijden en de mate waarin afspraken worden nagekomen.

Stijging balans privacy en gebruikersgemak

78% vindt dat Suwinet-Inkijk een goede balans heeft gevonden tussen privacy en gebruiksgemak. In 2018 was dit nog 44%.

Infographic

Vervolg

BKWI is content met de uitslag van het klanttevredenheidsonderzoek en gaat er alles aan doen om de tevredenheid hoog te houden. Ook gaan wij waar mogelijk aan de slag met de verbeter suggesties.

Onderwerpen

Websitenieuws, Suwinet-Inkijk algemeen