Eerste Brede Bijeenkomst Keten voor Derdenbeslag; BKWI was erbij

03 mrt 2020
Op 18 februari was BKWI aanwezig bij de brede bijeenkomst Keten voor Derdenbeslag die werd georganiseerd door ICTU.

Op 18 februari was BKWI aanwezig bij de brede bijeenkomst Keten voor Derdenbeslag die werd georganiseerd door ICTU.

De bijeenkomst was een dynamische start om de samenwerking rondom de implementatie van de wet Vereenvoudiging beslagvrije voet (vBVV) een impuls in de keten te geven.

De middag stond in het teken van onderlinge verbinding, het delen van kennis tussen de ketenpartijen en de relatie tot de schuldenaren. Daarnaast werd natuurlijk ook stilgestaan bij de voortgang van de implementatie en het belang van de ketenpartners op koers te blijven om zodoende op tijd klaar te zijn op het moment dat de wet in werking treedt.

Samen met Laura Lataster en Bas Tuinenga van het Inlichtingenbureau gaven Ellen Verburgt en Roderik Pape van BKWI een presentatie over het project vBVV. Het project vBVV werkt aan de ontwikkeling van een speciale rekentool voor de berekening van de beslagvrije voet.

Deze rekentool zorgt ervoor dat beslagleggende (overheids)partijen automatisch over verschillende gegevens beschikken waardoor er een verbeterde uitwisseling van gegevens tussen de beslagleggende partijen kan plaatsvinden.

Meer informatie over de rekentool en het verslag van de bijeenkomst.

Onderwerpen

Websitenieuws, Over BKWI