BKWI klaar voor ketentest centrale voorziening vBVV

30 sep 2020
Voor de uitvoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet door organisaties die zich bezig houden met het leggen van beslag op loon of uitkering, heeft BKWI per 1 september haar deel van de centrale voorziening opgeleverd. Dit betekent dat beslagleggende organisaties kunnen gaan testen.

Met een brede schuldenaanpak neemt het Kabinet maatregelen om het aantal mensen met problematische schulden terug te dringen en mensen met schulden beter te helpen. Een onderdeel van deze brede schuldenaanpak is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. De beslagvrije voet zorgt ervoor dat voor mensen met schulden er nog voldoende geld overblijft om in de basiskosten van levensonderhoud te voorzien. Vooral in deze tijd van Corona, waarbij veel mensen het moeilijk hebben is dit nog belangrijker geworden.

Centrale voorziening vBVV opgeleverd voor Ketentesten


In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkelt BKWI de centrale voorziening voor de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (vBVV). Dit doen wij samen met de Stichting Inlichtingenbureau. De centrale voorziening is een rekentool waarmee de beslagleggende organisaties CJIB, SVB, LBIO, gemeenten en waterschappen kunnen berekenen hoeveel zij nog kunnen innen van de burger die hen geld schuldig is, zonder dat zijn eerste levensbehoeftes in gevaar komen.

BKWI doet waar zij goed in is, namelijk het veilig ontsluiten van gegevens tussen overheidsorganisaties. En dit gaan wij ook doen voor de vBVV. De mijlpaal van 1 september om de centrale voorziening op te leveren is gehaald door BKWI waardoor de organisaties die de centrale voorziening per 1 januari gaan gebruiken nu kunnen gaan testen.

Meer weten over de vBVV?


Op onder andere de website van de VNG is diverse documentatie omtrent vBVV beschikbaar, zoals een achtergrondinformatie, praktische Q&A, handreikingen en nieuwsbrieven. Veel van deze informatie is vooral bestemd voor gemeenten.

Onderwerpen

Websitenieuws