Betere monitoring en sturing mogelijk door vernieuwde GSD-rapportage.

25 nov 2014

20 november 2014 is de vernieuwde GSD-rapportage gereed gekomen. De vernieuwde GSD-rapportage maakt deel uit van het verbetertraject dat VNG en BKWI hebben ingezet om te komen tot een veiliger gebruik van Suwinet.

De Zelftest (analysetool voor het in kaart brengen van de lokale situatie) en het Stappenplan voor een veiliger gebruik van Suwinet zijn andere onderdelen van dit verbetertraject.

De opmerkingen die aanwezigen tijdens de door VNG en BKWI gehouden instructiebijeenkomsten gaven, vormen de basis voor de vernieuwde GSD-rapportages. Door deze nieuwe rapportages zijn gemeenten nog beter in staat om misbruik te kunnen signaleren. Tevens geven de rapportages beter zicht op het gebruik van Suwinet door de medewerkers

Wat is er veranderd?

In het overzicht wijzigingen vernieuwde GSD-rapportage staan alle wijzigingen per tabel weergegeven. De belangrijkste veranderingen zijn:

1. Betere leesbaarheid

De leesbaarheid van de rapportage is verbeterd; duidelijkere teksten, betere toelichting en aangepaste tabellen, het weglaten van tabellen die bij nader inzien geen toegevoegde waarde hebben.

2. Ander referentiekader

In de tabellen zijn niet langer de arbeidsmarktregio’s als referentiekader gebruikt maar het aantal actieve Suwinetgebruikers per organisatie en het aantal inwoners per gemeente. Hierdoor is er een vergelijking op 2 verschillende niveaus mogelijk.

3. Gebruik van absolute getallen

Waar mogelijk zijn in de tabellen absolute aantallen gebruikt.

4. Aparte weergave actie gebruikersbeheerders

Om de cijfers zuiver te houden zijn de acties van gebruikersbeheerders niet in de totale cijfers meegeteld, maar apart weergegeven.

5. Benadrukken mogelijkheid opvragen specifieke rapportages

Door de gehele rapportage wordt verwezen naar de mogelijkheid om specifieke rapportages op te vragen.

6. Tabel voor accountacties

Er is een tabel gekomen waarin het aantal aangemaakte, gewijzigde en verwijderde accounts per maand is weergegeven.

Nu beschikbaar

De vernieuwde rapportages zijn vanaf heden via de homepage van Suwinet-Inkijk beschikbaar, zoals u gewend bent. Voor vragen over de rapportage kunt u contact opnemen met uw accountmanager bij BKWI.


Onderwerpen

Websitenieuws, Suwinet Inkijk