Autorisatie GBA-V: De basis voor betere dienstverlening

19 jun 2014

Het Inlichtingenbureau, BKWI en KING slaan de handen ineen voor een autorisatieverzoek aan gemeenten om gegevens uit GBA-V en de PIVA-V te kunnen ontsluiten.

Met deze autorisaties kunnen IB en BKWI hun diensten leveren waarmee gemeenten hun wettelijke taken kunnen uitvoeren.

Het digitaal ontsluiten, uitwisselen en koppelen van gegevens is niet meer weg te denken uit de dagelijkse werkprocessen bij gemeenten. Het is noodzakelijk dat de levering van deze gegevens op een veilige en betrouwbare manier gebeurt en dat gemeenten veilig, zorgvuldig en efficiënt omgaan met gegevens van burgers.

Waarom BKWI autoriseren voor GBA-V via Suwinet?

Het gaat om een nieuwe autorisatie voor extra gegevens en een herijking van de bestaande autorisaties. Het is voor gemeenten dan mogelijk om via Suwinet-Inkijk en Suwinet-Inlezen gegevens uit de volgende basisregistraties te gebruiken:

  • De volledige set persoonsgegevens uit de Gemeenschappelijke Basis Administratie (GBA)

  • Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA-V)

  • Registratie Niet Ingezetene (RNI)

Waarom het Inlichtingenbureau autoriseren voor GBA-V?

De aansluiting op de GBA-V maakt het mogelijk gemeenten beter te ondersteunen op het gebied van rechtmatigheidscontrole en efficiency. Een aantal voorbeelden:

  • De toets Woon- en leefvormfraude en de toets op Kostendelersnorm; met gegevens over de woon- en leefsituatie kan het Inlichtingenbureau wijzigingen signaleren die van invloed kunnen zijn op recht en hoogte van de uitkering

  • U hoeft dan voor bepaalde producten (kwijtschelding, bijzondere bijstand) niet langer gegevens over de samenstelling van een huishouden aan te leveren. Met de gegevens uit GBA-V kan het Inlichtingenbureau op basis van enkel het BSN zelf bepalen op welke norm getoetst moet worden

  • Met het signaal (ex) WWB-debiteuren ontvangt u gegevens over inkomen, vermogen en voertuigbezit. Daarnaast krijgt u zicht op VOW’ers (vertrokken, onbekend, waarheen) die zich elders inschrijven in de GBA.

Met deze autorisaties kunnen gemeenten via Suwinet beschikken over een zeer uitgebreide persoonsgegevensset voor de uitvoering van de WWB, de IOAW, de IOAZ, de Wet op de Schuldhulpverlening* en de Wet op de Lijkbezorging.

Autorisatie noodzakelijk

Om gegevens uit GBA-V en de PIVA-V te kunnen ontsluiten voor gemeenten hebben de twee uitvoeringspartijen schriftelijke autorisaties nodig van de gemeenten zelf. Alleen die gemeenten die hun autorisatie hebben verleend of geautoriseerd zijn, kunnen gebruik maken van de nieuwe en uitgebreide informatieproducten en de uitgebreide gegevensset voor Suwinet.

De gemeenten die reeds een autorisatie hebben ondertekend, worden gepubliceerd op de website van agentschap Basisregistratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR).

Heeft uw gemeente deze aanvraag al verzonden? Neem contact op via klantsupport@inlichtingenbureau.nl voor meer informatie.

*De gegevensset voor de schuldhulpverlening kan pas geëffectueerd worden als de Algemene Maatregel van Bestuur voor de Wet op de Schuldhulpverlening is gepubliceerd (Besluit WGS).


Onderwerpen

Websitenieuws, Suwinet Inkijk