Groen licht voor uitrol één login voor samenwerkingsverbanden onder mandaat.

6 mrt 2018

Groen licht voor uitrol één login voor samenwerkingsverbanden onder mandaat.

Vanaf half maart wordt de één login functie voor samenwerkingsverbanden beschikbaar gesteld aan zo’n 110 gemeenten die daarvoor een aanvraag hebben gedaan. De aanvragen worden de komende periode op volgorde van binnenkomst behandeld en beoordeeld. BKWI neemt daarna contact op over de praktische zaken rond de aansluiting.Wij streven er naar om voor 1 juli de één login functionaliteit in bedrijf te hebben.

Veel gemeenten werken samen bij de uitvoering van de Participatiewet. Daarbij wordt gebruik gemaakt van Suwinet-Inkijk. Als gemeenten op basis van mandaat samenwerken blijft elk van de samenwerkende gemeenten verantwoordelijk voor het gebruik van Suwinet. Hiervoor heeft het BKWI op verzoek van de VNG de één login functie voor samenwerkingsverbanden ontwikkeld.

Een medewerker hoeft met één login maar één keer in te loggen en geeft bij iedere raadpleging via een drop down menu aan, voor welke gemeente deze opvraging gedaan wordt.

De afgelopen maanden zijn afspraken gemaakt met de VNG, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en het ministerie van SZW over de condities waaronder BKWI de één login functie beschikbaar kan stellen.

Meer weten? Kijk op www.bkwi.nl/eenlogin voor meer informatie.


Onderwerpen

Websitenieuws, Suwinet Inkijk