Voorwaarden gegevenslevering aan Burgerzaken

22 jan 2014
UWV mag aan de afdeling Burgerzaken van een gemeente adresgegevens van personen leveren voor het bijhouden van adresgegevens in de Basisregistratie Personen BRP (de nieuwe naam voor de Gemeentelijke Basisadministratie GBA)

De rechten en verplichtingen voor deze gegevenslevering vloeien voort uit artikel 5.9 van het Besluit SUWI, artikel 3.3 van de Regeling SUWI en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In dit document de belangrijkste punten.

Onderwerpen

Aansluitdocumenten Suwinet