Verantwoordingsrichtlijn GeVS 2019

28 nov 2018

Het doel van deze verantwoordingsrichtlijn is het vastleggen van de gezamenlijk te hanteren beveiligingsnormen en van de gezamenlijke afspraken over de wijze waarop partijen verantwoording afleggen en transparantie bieden over de informatiebeveiliging van de GeVS

De verantwoordingsplicht is van toepassing op de afnemers (partijen die gegevens opvragen) en op de beheerders van de GeVS, maar niet voor bronhouders (partijen die gegevens leveren). Onder de fnemers vallen zowel SUWI- als niet-SUWI-partijen


Onderwerpen

Download, Privacy en Beveiliging