Tools veilig gebruik Suwinet

Voor (I)GSD's wordt het werken met de whitelist en escape-functie beschikbaar gesteld en komen er nieuwe pagina’s en rollen beschikbaar. Dit komt voort uit het programma Borging Veilige gegevensuitwisseling Suwinet.

Met deze tools kan de (I)GSD de privacy van burgers beter beschermen, interne controleprocessen eenvoudiger inrichten en proactief voldoen aan toekomstige leveringsvoorwaarden van gegevensbronnen.Meer informatie over het programma vindt u op de speciale actiesite www.vng.nl/veiliggebruiksuwinet.