Suwinet-Rapportages

Vanzelfsprekend wordt over het gebruik van de verschillende diensten op Suwinet gerapporteerd aan de aangesloten partijen. BKWI heeft twee soorten rapportages: generieke en specifieke rapportages.

  • Generieke rapportages

BKWI verstrekt de aangesloten organisaties op reguliere basis generieke rapportages over het gebruik van Suwinet. Deze geanonimiseerde rapportages zijn bedoeld om het management te ondersteunen bij het beoordelen van het gebruik van Suwinet.

Hoe een generieke rapportage er uitziet en welke informatie daarin is terug te vinden, is te zien in het voorbeeld.

  • Specifieke rapportages

Naast deze generieke rapportages kunnen aangesloten organisaties specifieke rapportages opvragen, bijvoorbeeld ter ondersteuning van het interne controleproces. Deze rapportages worden niet op reguliere basis verstrekt. Ze bevatten gegevens over de handelingen van geautoriseerde gebruikers, ofwel persoonsgegevens. Daarom is op deze rapportages de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Het BKWI kan voor iedere tabel uit de generieke rapportage een specifieke rapportage aanleveren. Een beschrijving van de informatie in een specifieke rapportage is, samen met een voorbeeld, terug te vinden in onderstaande documenten.