SuwiML Transactiestandaard 4.0

28 jan 2019
Enige tijd geleden is de Transactiestandaard 4.0 vastgesteld maar nog niet gepubliceerd. Nu de eerste stappen zijn gezet met betrekking tot de implementatie is dat een goede gelegenheid om de de nieuwe Transactiestandaard te publiceren.

Deze nieuwe versie is substantieel anders dan de voorganger versie 3.1. Met de nieuwe versie wordt invulling gegeven aan de wens om de gegevensuitwisseling veiliger en betrouwbaarder te maken.