Ketenarchitectuur

De Wet eenmalige gegevensuitvraag (WEU) verplicht overheidsorganisaties om maximaal één keer gegevens, die al bekend zijn bij de overheid, aan de burger uit te vragen.

Het adequaat en op het gewenste moment ontsluiten en presenteren van gegevens, die liggen opgeslagen bij diverse partijen, vergt een uitgewerkte en breed gedragen set van afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in het document KARWEI.

In onderstaand overzicht staan de beschikbare downloads op het gebied van Ketenarchitectuur.