KARWEI 2.5 is klaar!

27 nov 2015
Onlangs is KARWEI 2.5 (KetenArchitectuur Werk en Inkomen) opgeleverd. Aanleiding is de veranderende samenwerking tussen de organisaties in de Suwiketen.

KARWEI 2.5 is de geactualiseerde opvolger van versie 2.0. Aanleiding voor de actualisering is de veranderende samenwerking tussen de organisaties in de Suwiketen.

De individuele Suwipartijen bieden daarvoor complementaire, begrijpelijke en klantgerichte dienstverlening met een integraal aanbod aan burgers en werkgevers.

Ten opzichte van versie 2.0 zijn verder verouderde concepten verwijderd of geactualiseerd. Zo is complementaire dienstverlening toegevoegd aan de integrale dienstverlening, worden de componenten gedetailleerder beschreven en is de informatie over privacy en informatiebeveiliging geheel geactualiseerd.

Wat is ketenarchitectuur?

De Ketenarchitectuur is een stelsel van afspraken om samenwerking tussen ketenpartijen te stroomlijnen. De architectuur geeft invulling aan de wettelijke verplichting van ketensamenwerking. Daarnaast draagt de Ketenarchitectuur bij aan een samenhangend stelsel van ICT voorzieningen.

Aansluiting op, en gebruik van, dat stelsel garandeert dat organisaties kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de uitvoering van hun taak.

Onderwerpen

Ketenarchitectuur