GeVS Keten SLA (Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi Service Level Agreement) 12.0

15 jul 2019
Sinds 2004 wordt jaarlijks de GeVS Keten Service Level Agreement (Keten SLA) opgesteld met de afspraken tussen de partijen die via de Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi (GeVS) gegevens uitwisselen.

In deze overeenkomst worden o.a. normen vastgesteld
met betrekking tot beschikbaarheid, responstijden, openingstijden van systemen en oplostijden van incidenten. De Keten SLA (versie 12.0) vervangt versie 11.0.

De Keten SLA is verdeeld in vier delen; een algemeen deel, een afnemers specifiek deel, een leveranciers specifiek deel (bron) en een centrale omgeving Suwinet Services deel.

  • Hoofdstuk één bevat de algemene inleiding over deze Keten SLA.
  • In hoofdstuk twee worden de algemene bepalingen beschreven.
  • In hoofdstuk drie volgt het specifieke afnemersdeel.
  • In hoofdstuk vier worden de leveranciers specifieke eisen beschreven.
  • Hoofdstuk vijf bevat de afspraken en normen die gelden voor de centrale omgeving Suwinet die in beheer is bij BKWI.

Aan het eind van het document staan relevante bijlagen.
De Keten SLA is niet, zoals veelal gebruikelijk, een overeenkomst tussen één leverancier en één afnemer, maar is een gezamenlijke overeenkomst tussen de verschillende op de GeVS aangesloten partijen.

Onderwerpen

Ketenafspraken ICT beheer, Aansluitdocumenten Suwinet

Bestanden