Factsheets

Via Suwinet Services kunnen overheidsorganisaties gegevens van burgers en bedrijven digitaal bij elkaar opvragen en naar elkaar sturen. Suwinet Services zijn primair bedoeld voor UWV, SVB en de gemeentelijke sociale diensten, maar inmiddels maken ook veel andere overheidsorganisaties gebruik van deze service voor digitaal gegevensverkeer.

Door gegevens binnen de overheid te delen kunnen burgers sneller en beter worden geholpen en hoeven zij geen gegevens te verstrekken die de overheid al heeft.

In onderstaand overzicht staan factsheets van de verschillende producten en diensten van BKWI.