Codelijsten SuwiML

25 mei 2020
Het tabblad codelijsten bevat de lijst met gepubliceerde SuwiML codes inclusief mogelijke afgesloten lijsten en codes. Deze lijst is enkel te gebruiken als naslagwerk en ter inspiratie, en dient niet te gebruikt te worden als bron voor een applicatie. Voor applicaties is er een webservice die bevraagt kan worden met de actuele lijst.

Onderwerpen

Suwinet-Inlezen