Aansluitdocumenten Suwinet

UWV, SVB en GSD's wisselen onderling gegevens uit op basis van de wet SUWI. In onderstaand overzicht zijn de documenten te vinden waar partijen aan moeten voldoen om eventueel aan te kunnen sluiten op Suwinet.