Interventieprotocol Suwinet-ENSIA

31 jul 2019

Dit protocol beschrijft de wijze waarop door de minister van SZW gehandeld zal worden bij het niet voldoen aan de verantwoordingsplicht of het niet naleven van het normenkader t.a.v. Suwinet door gemeenten.

Het protocol heeft tevens werking op UWV en SVB, waarvoor hetzelfde juridische kader geldt, inclusief aanwijzingsbevoegdheid. De verantwoording over de Suwi-normen door UWV en SVB valt echter samen met de reguliere P&C-cyclus, waardoor er geen aparte procedure hoeft te worden opgesteld. Eventuele interventies zullen dan ook via de instrumenten uit de P&C-cyclus vorm krijgen, zoals de dechargebrief n.a.v. het jaarverslag


Onderwerpen

Privacy en Beveiliging, Download