Het Digitaal Klantdossier (DKD)

Waarom DKD?

Sinds januari 2008 is er een wet van kracht (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen, afgekort tot WEU) die regelt dat burgers die beroep doen op de keten Werk en Inkomen maar één keer hun gegevens hoeven af te geven. De instanties moeten er voor zorgen dat die gegevens vervolgens digitaal voor iedere partij in de keten beschikbaar zijn. Het Digitaal Klantdossier is hiervoor ontwikkeld.

Wat doet DKD?

Met het Digitaal Klantdossier delen gemeenten (sociale zaken en sociale diensten), SVB en UWV een selectie van elkaars klantgegevens. Het Digitaal Klantdossier biedt naast gegevens uit het domein van werk en inkomen (gemeenten, SVB en UWV) ook gegevens uit onder andere de GBA en de Rijksdienst Wegverkeer. De klant zelf heeft ook toegang tot een gedeelte van de gegevens.

Wat heb ik er aan?

Uw werk wordt makkelijker en efficiënter. De communicatie met andere partijen wordt overzichtelijker en duidelijker. En doordat gegevens automatisch uitwisselen, hoeft u ze niet nog eens te vragen én over te typen. U heeft dus meer tijd om uw klant nog beter te kunnen helpen. En klanten? Zij hebben meer controle over de vastgelegde gegevens.

Welke instanties doen mee?

Gemeenten (sociale zaken en sociale diensten), SVB en UWV.

Historie DKD

BKWI.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten